top of page
חיפוש

סקירת חודש אוגוסט 2021

לקוחות קרים,

בחודש אוגוסט רב שווקי המניות בעולם וגם בארץ הניבו תשואות חיוביות. בישראל גם אגרות החוב הממשלתיות הקונצרניות הניבו תשואות נאות. לאור זאת, תעשיית קופות הגמל וההשתלמות במסלולים הכלליים הניבו תשואה חיובית של כ 1.4% - בממוצע.


ישראל:

האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 15.4% ברבעון השני. בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%.

האינדיקטורים הכלכליים ממשיכים להעיד על כך שרמת הפעילות שבה למגמת ארוכת הטווח במרבית הענפים. נתוני שוק העבודה ממשיכים במגמה של חזרה למצב שאפיין את השוק טרם המשבר. נמשכת מגמת העלייה באינפלציה כאשר בחודש יולי מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.4% והאינפלציה השנתית עומדת על 1.9%. על פי נתוני בנק ישראל, המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ב 0.2% ביולי. לפי נתוני הלמ"ס, נרשמה עליה בגובה של 4.1% בייצור התעשייתי ביוני. שיעור האבטלה הרחב בחודש יולי כולו עמד על 8.4%. הגירעון המצטבר ביחס לתוצר עמד בחודש יולי על רמה של 9.3% לעומת 10.1% ביוני. השקל המשיך להתחזק אל מול הדולר וסל המטבעות גם בחודש אוגוסט ונסחר מול הדולר סביב רמות של כ-3.21.


ארה"ב:

על פי פרוטוקולי הפד, רוב חברי הפד היו בעד צמצום התמיכה של הבנק המרכזי בכלכלה עד סוף השנה. האומדן השני לתוצר עודכן מעט כלפי מעלה והצביע על צמיחה של 6.6% ברבעון השני. דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 943,000 משרות ביולי, זאת לאחר תוספת של 938,000 בענף הייצור ירד לרמה של 59.5 נק' ביולי ומדד מנהלי הרכש של ISM משרות ביוני. שיעור האבטלה ירד לרמה של 5.4%. מדד מנהלי הרכש של ISM. למגזר השירותים עלה לרמה של 64.1 נק'. מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.5% ביולי, כך שקצב האינפלציה השנתי נותר ברמה של כ-5.4%.


אירופה:

האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב 3% - בקצב שנתי בחודש אוגוסט, הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש נובמבר 2011 ומעל ליעד של הבנק המרכזי. האומדן השני לתוצר בגוש האירו הצביע על צמיחה של 2% ברבעון השני. מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגוש האירו ירד לרמה של 42.7 נק' באוגוסט. הייצור התעשייתי בגוש האירו ירד ב 0.3% ביוני.


סין:

לאחר שהתמודדה עם התפרצות מחודשת של קורונה בשטחה החל מה 20 - ביולי, הודיעה סין כי לאחר צעדים רחבים שכללו סגר, הגבלות במעבר בין אזורים שונים במדינה ובדיקות נרחבות, היא הצליחה לבלום את התפשטות זן הדלתא בשטחה. זוהי ההתפרצות החמורה ביותר במדינה מאז 2020. המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 56.5 מיליארד דולר בחודש יולי. הייבוא עלה ב 28.1% בקצב שנתי נכון לחודש יוני.

היצוא עלה ב 19.3% בקצב שנתי לתקופה המקבילה. הייצור התעשייתי בסין עלה ב 6.4% ביולי. המכירות הקמעונאיות עלו ב 8.5% בקצב שנתי נכון ליולי. מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב 1% בקצב שנתי ביולי. מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור בסין ירד לרמה של 49.2 נק' באוגוסט.

מדדי מניות בחו"ל

מדד

יולי 21

מתחילת השנה

S&P 500

2.90%

20.41%

NASDAQ 100

4.16%

20.90%

DOW JONES 30

1.22%

15.53%

RUSSEL 2000

2.14%

15.14%

DAX 30

1.87%

15.43%

STOXX 600

1.98%

18.01%

FTSE 100

1.24%

10.20%

CAC 40

1.02%

20.33%

MSCI EM

0.59%

-0.45%

BOVESPA BRAZIL

-2.93%

-0.48%

TOPIX JAPAN

3.14%

8.65%

NIKKEI 225

2.95%

2.35%

HANGSENG

-0.32%

-4.97%

SSE CHINA

4.31%

2.04%

KOSPI 200

-0.97%

7.83%

מדד מניות בארץ

מדד

יולי 21

מתחילת השנה

ת"א 35

3.90%

17.25%

ת"א 90

1.83%

15.39%

ת"א 125

3.13%

15.97%

ת"א נדל"ן

4.61%

24.63%

ת"א בנקים

9.40%

36.40%

מדד אג"ח בארץ

מדד

יולי 21

מתחילת השנה

ממשלתי שקלי 5+

0.47%

-1.72%

ממשלתי צמוד 5+

1.78%

3.91%

תל בונד 60

1.73%

5.91%

תל בונד שקלי

0.48%

2.23%

תל בונד תשואות

1.65%

7.39%

תל בונד מאגר

0.99%

4.63%

תל בונד "גלובל"

0.80%

7.24%

נפט (WTI)

נחושת

אלומיניום

גז טבעי

כסף (Silver)

ביטקוין

זהב

68.52$

9,527$

2,709$

4.39$

23.91$

47,299$

1,815$

מט"ח


צמד מטבעות

שער

יולי 21

מתחילת השנה

אירו/דולר

1.18

-0.44%

-3.43%

פאונדר/דולר

1.38

-1.04%

0.62%

דולר/פרנק שווייצרי

0.92

1.07%

3.55%

דולר/יין

110.2

0.27%

6.59%

דולר/שקל

3.21

-0.78%

-0.30%

אירו/שקל

3.79

-115%

-3.75%

מדד

תשואה שנתית לפדיון (%)

אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים (ממשל שקלי 330)

0.93

אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים

1.31

אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים

-0.38

אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים

0.62

 

*הסקירה מעודכנת ליום 0.1.09.2021

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comentários


bottom of page