top of page
חיפוש

סקירת חודש פברואר 2024

לקוחות יקרים,

הפתיחה החיובית שהציגו הבורסות בעולם לשנת 2024 ועליות השערים שנרשמו בחודש ינואר קיבלו זריקת עידוד בסיכומו של חודש פברואר, שהסתיים בעליות שערים נאות בבורסות בארה"ב, אשר הובילו את המדדים המובילים שם להיסחר סמוך לרמות שיא. המשקיעים המשיכו להפגין את אמונתם בצמיחה מהירה ועוצמתית של פעילויות הבינה המלאכותית, שהמשיכה לתמוך בעליות הנאות שהציגו מניות הטכנולוגיה הגדולות בסיכום חודש. תשואת המסלולים הכלליים בחודש פברואר עמדה על כ–2% תשואה חיובית בממוצע.ישראל:

בשונה מינואר שהתאפיין בירידות, בפברואר נרשמו עליות שערים רוחביות במדדי המניות המובילים. האווירה האופטימית הושפעה, בין היתר, מגל העליות בשוק הגלובלי ודחפה את מדד הדגל, ת"א-35, לשיא שנתי חדש ולנקודה גבוהה יותר מאז אירועי ה-7/10. מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר נותר ללא שינוי כאשר רכיבי מדד רבים התנהגו בשונות גבוהה לאור הימשכות המצב הביטחוני כדוגמת סעיף הנסיעות לחו"ל. בנק ישראל הותיר את הריבית על כנה ברמה של 4.5%. נתוני התוצר של המשק ברבעון הרביעי לשנת 2023 הצביעו על ירידה של 19.4%במונחים שנתיים, אולם נתוני הצמיחה של המשק החלו להראות סימני שיפור אל תוך החודשיים הראשונים של 2024.


ארה"ב:

המשק האמריקאי הוסיף החודש 353 אלף משרות, הרבה מעבר לצפי של 180 אלף. כמו כן, נתוני חודשיים קודמים עודכנו מעלה ב-126 אלף משרות. נתון השכר גם הוא הפתיע עם עליה של 0.6% לקצב שנתי של 4.5%, לעומת 4.1% בחודש הקודם. מדד המחירים עלה החודש ב-0.3%, מעל הצפי ל-0.2%. הקצב השנתי ירד ל-3.1% מ-3.4% בחודש הקודם. מדד הליבה עלה ב-0.4%, לעומת צפי של 0.3% ונותר בקצב שנתי של 3.9%. על פי האומדן השני, התוצר צמח ברבעון הרביעי של 2023 ב-3.2% (במונחים שנתיים), לעומת 3.3% באומדן הראשון. מדד ה-ISM למגזר התעשיה עלה החודש לרמה של 49.1 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2022. מדד מגזר השירותים עלה מעל הצפי לרמה של 53.4 נקודות, מ-50.5 בחודש הקודם. המכירות הקמעונאיות צנחו באופן מפתיע החודש ב-0.8% לעומת צפי לירידה מתונה של 0.1%. הקצב השנתי האט בחדות לעליה של 0.6% בלבד, לעומת עליה של 5.3% בחודש הקודם.


אירופה:

על פי האומדן השני, התוצר של גוש האירו נותר ללא שינוי ברבעון הרביעי של 2023, בדומה לאומדן הראשון. האינפלציה בגוש האירו ירדה לקצב שנתי של2.8%, מ-2.9% לפני חודש. מדד הליבה ירד לקצב שנתי של 3.3% מ-3.4% בחודש הקודם, הרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2022. מדד מנהלי הרכש למגזר התעשיה בגוש האירו ירד החודש לרמה של 46.1 נקודות וממשיך רצף של 19 חודשי התכווצות. מדד מגזר השירותים הפתיע לטובה ועלה לרמה של 50 נקודות. בכך שבר רצף של 6 חודשים ברמת התכווצות. המכירות הקמעונאיות בגוש האירו ירדו החודש ב-1.1%, מעט מתחת לצפי לירידה של 1%. שיעור האבטלה בגוש האירו נותר החודש ללא שינוי ברמת שפל של 6.4%. מדד הסנטימנט הכלכלי בגוש האירו ממשיך להשתפר ועמד על רמה של 25 נקודות בפברואר, חודש חיובי חמישי ברציפות.

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.03.2024

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page