top of page
חיפוש

סקירת חודש מאי 2023

לקוחות יקרים,

חודש מאי היה חודש מעורב בשווקים. התרומה לתשואה החיובית הגיעה בעיקר משוק המניות האמריקאי, שוק האג"ח הישראלי והתחזקות הדולר, כאשר תשואת השוק הישראלי והשוק האירופאי מיתנו מעט את התשואות החיוביות. בסיכום כל אלה, המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-0.9% בחודש מאי.


ישראל:

המדד המשולב של בנק ישראל, לחודש אפריל, עלה ב-0.12% ובנק ישראל מדגיש כי נתוני החודשים האחרונים מאותתים על קצב צמיחה מתון (2.5% בשיעור שנתי לרבעון הראשון) בהשוואה לעבר ומצביעים על סבירות גבוהה להאטה בקצב הצמיחה בהמשך השנה. סך המשרות הפנויות המשיך לרדת זה החודש השמיני ברציפות אך במקביל גם שיעור האבטלה ממשיך לרדת, וחזר קרוב לרמות השפל של כל הזמנים. האבטלה במשק יציבה ועומדת על 3.2%. מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל עלה במפתיע באופן חד מהצפוי ב-0.8%, האינפלציה הגבוהה (5%), שוק העבודה החזק והצמיחה החיובית הובילו את בנק ישראל להעלות את הריבית בפעם העשירית ברציפות לרמה של 4.75%. הטלטלה סביב הרפורמה המשפטית והמתיחות מול איראן ממשיכים להחליש את השקל ולחזק את האינפלציה ואת הסיכויים להמשך העלאות ריבית. הכנסות הבנקים מריבית שוברים שיאים בעקבות הפער בין הריבית שהם גובים לריבית הנמוכה שהם מציעים בפקדונות, נתונים שגרמו לשר האוצר להציע מס יתר על הבנקים וגררו כמובן ירידות שערים במניות הבנקים. הגידול בתשלומי הריבית, שנגרעים מהצריכה הפרטית ומהשקעות, פוגע בתמ”ג ולכן אינו חיובי מבחינת המדינה.


ארה"ב:

בארה”ב השיחות על העלאת תקרת החוב, הסתיימו לכאורה בהסכמה בין הרפובליקנים לדמוקרטים, אולם נדרש אישור הקונגרס, וכאן לא בטוח שיאושר בקלות. חילוקי הדעות משמעותיים ויידרש מאמץ משמעותי כדי לגשר על הפערים. במקרה שלא תאושר העלאת התקרה, הדבר יגרור הורדת דירוג אשראי לארה”ב (סיכון שמתחזק גם במקרה של אישור תקרת החוב). הורדת דירוג יכולה לפגוע באמון המשקיעים האמריקאים והזרים, לגבי יכולתה של ארה”ב לשלם את חובותיה ובעקבות כך צפויה עליית תשואות משמעותית באג”ח (ירידות שערים) וגרירת שוק המניות חזרה למטה. בינתיים, הצריכה הפרטית ממשיכה להיות חזקה יותר מהציפיות, הוצאות הצרכנים התרחבו באפריל ב-0.8% במקביל להמשך גידול בהכנסות בשיעור של 0.4%. נראה כי הצרכן האמריקאי מקטין את החיסכון על מנת לממן את הגידול בצריכה הפרטית, כצפוי בתקופה של אינפלציה וריבית עולה. האבטלה חזרה לרדת ומצביעה על כך ששוק העבודה עדיין חזק. אינפלציית הליבה עלתה ל-4.7%, נתון המצביע על המשך לחצים אינפלציוניים, ולאחר תקופה ארוכה בה המשקיעים העריכו הורדת ריבית עוד השנה, המשקיעים למעשה “יישרו קו” עם תחזיות הפד שאינו צופה הורדת ריבית השנה.


 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.06.2023

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page