top of page
חיפוש

סקירת חודש נובמבר 2021

לקוחות יקרים,

חודש נובמבר החל כהמשך ישיר לעליות של אוקטובר בשווקים השונים. אולם הופעת הוריאנט "אומיקרון", הביא לפאניקה בשווקים, כזו שבאה לידי ביטוי במחיקה של כמעט כל הרווחים. לאור זאת, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת חיובית של כ- 0.2%, כך שמתחילת השנה התשואה הממוצעת בגין 11 חודשים גבוהה מ 12% בממוצע.


ישראל:

על פי נתוני הלמ"ס, האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 2.4% ברבעון השלישי. בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.1% בחודש אוקטובר, כך שאנו מצויים באינפלציה בגובה של 2.3% מתחילת השנה. גידול בהכנסות המדינה וקיטון בהוצאותיה הביאו לכך שהגרעון כאחוז מהתמ"ג ב-12 החודשים האחרונים עומד על 5.5%, המשקף ירידה של 1.7% מהחודש

הקודם. לפי נתוני בנק ישראל, המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ב- 0.25% בחודש אוקטובר, העלייה שיקפה את דעיכת גל התחלואה הרביעי שחל בחודשים יולי-ספטמבר ובמהלכו היו עליות אפסיות בלבד במדד. על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה עלייה של 0.4% בייצור התעשייתי בספטמבר.


ארה"ב:

הפד הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0% - 0.25%, בהתאם לצפי. כמו כן, הבנק המרכזי הודיע כי יתחיל לצמצם בהמשך החודש את רכישות האג"ח בכ-15 מיליארד דולר. האומדן השני לתוצר עודכן מעט כלפי מטה והצביע על צמיחה של 2.1% ברבעון השלישי. דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 531,000 משרות באוקטובר. שיעור האבטלה ירד ל-4.6%. מדד מנהלי הרכש של ISM בענף הייצור ירד לרמה של 60.8 נק' ומדד מנהלי הרכש של ISM בענף השירותים עלה לרמה של 66.7 נק' באוקטובר. מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.9% באוקטובר. הייצור התעשייתי עלה ב- 1.6%, המכירות הקמעונאיות עלו ב- 1.7%. יו"ר הפד, ג'רום פאוול ימשיך לקדנציה שניה.


אירופה:

מדינות אירופה מתמודדות עם גל הקורונה הרביעי, כאשר בגרמניה, בריטניה ומדינות רבות אחרות נשברים שיאי תחלואה - עם עשרות אלפי מאומתים בכל יום. כעת, גוברים החששות גם מהופעת הזן החדש, אומיקרון. בתוך כך, מדינות רבות כבר פועלות כדי לנסות לבלום או להאט את התפשטות הווריאנט החדש, בין היתר באמצעות הידוק בקרת גבולות. באוסטריה הוטל סגר על לא מחוסנים. האומדן הראשון למדד המחירים

לצרכן בגוש האירו עלה ב-4.9% בקצב שנתי בנובמבר. האומדן השני לתוצר בגוש האירו הצביע על צמיחה של 2.2% ברבעון השלישי. מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגוש האירו עלה לרמה של 25.9 נק'. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו עלה לרמה של 58.6 נק', כאשר האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגוש האירו עלה לרמה של 56.6 נק' בנובמבר.


סין:

הייצור התעשייתי עלה ב 3.5% בקצב שנתי בחודש אוקטובר. המכירות הקמעונאיות בסין עלו ב-4.9% . מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור בסין ירד לרמה של 49.9 נק'. המדד חזר להצביע על התכווצות בפעילות לאחר חודשיים של התרחבות. מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף השירותים בסין עלה לרמה של 58.3 נק'. המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 84.5 מיליארד באוקטובר. הייבוא עלה ב 20.6% בקצב שנתי.

מדדי מניות בחו"ל

מדד

נובמבר 21

מתחילת השנה

S&P 500

-0.36%

22.17%

NASDAQ 100

2.06%

25.52%

DOW JONES 30

-3.39%

13.05%

RUSSEL 2000

-4.72%

10.83%

DAX 30

-3.75%

10.07%

STOXX 600

-2.64%

16.02%

FTSE 100

-2.46%

9.27%

CAC 40

-1.60%

21.07%

MSCI EM

-3.62%

-5.60%

BOVESPA BRAZIL

-3.11%

-15.63%

TOPIX JAPAN

-3.64%

6.85%

NIKKEI 225

-3.71%

1.38%

HANGSENG

-7.49%

-13.79%

SSE CHINA

0.47%

2.61%

KOSPI 200

-3.92%

-4.12%

מדד מניות בארץ

מדד

נובמבר 21

מתחילת השנה

ת"א 35

0.74%

24.34%

ת"א 90

2.82%

28.14%

ת"א 125

1.40%

24.65%

ת"א נדל"ן

5.61%

40.48%

ת"א בנקים

3.74%

57.41%

מדד אג"ח בארץ

מדד

נובמבר 21

מתחילת השנה

ממשלתי שקלי 5+

3.79%

-0.60%

ממשלתי צמוד 5+

3.00%

10.29%

תל בונד 60

-0.39%

7.54%

תל בונד שקלי

1.21%

2.83%

תל בונד תשואות

-0.87%

8.77%

תל בונד מאגר

0.20%

5.70%

תל בונד "גלובל"

1.58%

9.16%

נפט (WTI)

נחושת

אלומיניום

גז טבעי

כסף (Silver)

ביטקוין

זהב

65.36$

9,444$

2,735$

4.66$

22.81$

57,528$

1,785$

מט"ח


צמד מטבעות

שער

נובמבר 21

מתחילת השנה

אירו/דולר

1.13

-2.14%

-7.47%

פאונד/דולר

1.33

-3.09%

-2.92%

דולר/פרנק שווייצרי

0.92

0.48%

3.99%

דולר/יין

113.07

-0.81%

9.54%

דולר/שקל

3.16

-0.08%

-1.80%

אירו/שקל

3.58

-2.20%

-9.12%

מדד

תשואה שנתית לפדיון (%)

אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים (ממשל שקלי 330)

1.11

אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים

1.45

אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים

-0.35

אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים

0.72

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.12.2021

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

コメント


bottom of page