top of page
חיפוש

הערכות לסוף שנת המס 2021עצמאים:

1. תקרות ההפקדה לעצמאים - קרן פנסיה

 • פנסיית חובה לעצמאים- חובת הפקדה החל משנת 2017 לעצמאים.

 • פטור מהפקדה למי שנולד לפני 31/12/1961 ומי שהפך לעצמאי לפני פחות מ-6 חודשים

 • שיעורי ההפקדה המחויבים בחוק:

הכנסה חודשית ממוצעת

סכום הפקדה מינימלי באחוזים

סכום הפקדה מינימלי בש"ח

עד הכנסה של 5275.5 ₪

4.45% מהכנסה

234.75 ₪

בין 5275.5 ₪ ל-10,551 ₪

12.55% מהכנסה

662.1 ₪

הכנסה שמעל ל-10,551 ₪

896.85 ₪

2. הטבה בקרן השתלמות - תקרת ההכנסה להפקדה בקרן השתלמות הינה 7% מהכנסה של 263,000 ₪

 • תקרת ההפקדה לקבלת ניכוי מס הינה - 11,835 ₪

 • תקרת ההפקדה לקבלת פטור ממס רווחי הון הינה - 18,480 ₪

3. קופת גמל להשקעה

קופת הגמל להשקעה מאפשרת למשוך את החיסכון בכל זמן שתרצו, בכפוף לתשלום מס רווח הון בגובה 25% על הרווח הריאלי שנצבר בקופה בלבד, וללא קנסות משיכה או יציאה. יחד עם זאת, אם תחליטו למשוך את הכסף כקצבה לאחר הפרישה תוכלו ליהנות מהטבת המס שמקנה קצבת הפרישה. שמירה על החיסכון עד לגיל הפרישה תגדיל בצורה משמעותית את החיסכון הפנסיוני ואת הקצבה שתשולם לכם בכל חודש בעת הפרישה. ולכן, מומלץ להמשיך ולחסוך עד היציאה לפנסיה, להגדיל משמעותית החיסכון הפנסיוני ולהינות מהטבת המס.

למוצר זה ניתן להפקיד בכל שנת מס עד 70,913 ₪(70,000 ₪, לפי מדד ידוע יולי 2016).

יתרונות המוצר:

 1. נזילות - הכסף נזיל בכל שלב ללא קנסות

 2. מגוון רחב של מסלולי השקעה

 3. נכסים בלתי סחירים

 4. אפשרות למשיכת הכספים בגיל 60 כקצבה מוכרת ופטורה ממס

הטבות מס לזכאים אוכלוסיית בני הגיל השלישי:

1. קופת גמל לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

ניתן לבצע הפקדה בקופת גמל תחת תיקון 190 וליהנות ממס רווח הון מופחת של 15% נומינאלי.

מי זכאי לקבל הטבה זו?

 • אדם שהגיע לגיל 60 ומעלה

 • מקבל קיצבה מינימאלית של 4,498 ₪ מקופה או ממעסיק בפועל

 • קצבת זיקנה מביטוח לאומי, קצבת שארים, רנטה ועוד - אינה נחשבת כקצבה לצורך פתיחת קופת גמל לפי תיקון 190

2. סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה

הטבה זו מקנה פטור ממס על רווחי הון לאוכלוסיית הגמלאים, המשקיעים באמצעות פיקדונות בנקאיים ו/או ע"י מוצר "פוליסת חיסכון" של חברות הביטוח.

מי זכאי לקבל הטבה זו?

 • כל אדם אשר הוא או בת זוגו נולדו לפני 1.1.1948 - הטבת מס יחיד בסך 13,440 ₪

 • במידה ו -2 בני הזוג נולדו לפני 1.1.1948 - הטבת מס זוגית בסך 16,560 ₪

גובה הטבת המס מתעדכן אחת לשנה - גובה ההטבה לעיל הינו לשנת המס 2021

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page