top of page
חיפוש

עצמאים? הכתבה הזו בשבילכם!

טיפ מ"זקצר-ביטוח ושוק ההון" לניהול כלכלי נכון וניצול מקסימלי של ההשקעות, החסכונות וכל המשאבים העומדים לרשותכם לבניית עתיד כלכלי יציב ובטוח.מפקידים כסף בקרן השתלמות? אתם צריכים לקרוא את זה:

הפקדה מוטבת ללא חיוב במס רווח הון, תתאפשר עד 7% מההכנסה החייבת בפועל ועד לתקרת שכר של 263,000 ₪ בשנה.

הסכום המוכר לניכוי מס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרת שכר של 263,000 ₪ בשנה.


נשמע לכם קצת סינית? במילים פשוטות יותר

עצמאי יכול להפקיד כל סכום לטובת קרן השתלמות במעמד עצמאי (כן כן... גם כמה מאות אלפים בהפקדה אחת), כאשר ההפקדה השנתית, בגינה יהיה זכאי להטבה של פטור ממס רווחי הון, תעמוד על 18,480 ₪ מתוך הפקדה זו 11,835 ₪ יוכרו כהוצאה לעצמאי.


מה למעשה קורה כאשר מפקידים בשנת מס מעל 18,480 ₪?

הכסף שהופקד מתחלק לשני רבדים שונים:

הרובד הראשון – סכומי הצבירה שהתגבשו בהפקדות עד התקרה בצירוף התשואות לאורך השנים. בפדיון נקבל את הצבירה ללא תשלום מס רווחי הון, כאשר לאורך שנות הפקדה הוכרו הפקדות אלה כהוצאה (לפי הכללים הנהוגים).

הרובד השני - הכספים שהופקדו מעל לתקרה. כספים אלה אינם מזכים בהטבת מס. כלומר, הצבירה שהתגבשה מההפקדות מעבר לתקרה לא תוכר כהוצאה ובפדיון הכספים חלק זה לא יזכה בפטור ממס רווחי הון (25% מהרווחים הריאליים).


אם כן – מדוע יש הגיון בריא בהפקדה של סכומים מעבר?

  1. הצבירה שמעבר למעשה מתפקדת כמוצר פיננסי הכולל דחיית תשלום מס רווח הון עד מועד המשיכה, בהפקדה מעל התקרה וניתנת להשקעה במסלולי השקעה רבים.

  2. קרן השתלמות משקיעה באפיקים הנגישים רק לגופים מוסדיים: למשל: אג“ח לא סחירות, קרנות השקעה וגידור ועוד.

  3. אפשרות ניוד קרן ההשתלמות בין הגופים המנהלים ללא אירוע מס.

  4. עלויות הניהול בקרן השתלמות הן אטרקטיביות מאד ביחס לאלטרנטיבות הקיימות בשוק.

  5. אפשרות לקבלת הלוואה בתנאים מצוינים.

  6. לאורך השנים, תשואות קרנות ההשתלמות גבוהות ביחס לאלטרנטיבות.

  7. ניהול הכספים חייב לעמוד בפיקוח של רשות שוק ההון.

למה חשוב לשים לב:

  1. בהפקדה של סכומים משמעותיים, כדאי לוודא שקרן ההשתלמות נזילה.

  2. משיכה של כספים מהקרן תוביל לסגירת האפשרות להפקדות נוספות. לאחר המשיכה, יהיה צורך לפתוח קרן השתלמות חדשה – וזו צריכה לצבור וותק של שש שנים בטרם תהפוך לנזילה.

  3. אין אפשרות לנייד את הצבירה בקרן השתלמות עם הפקדות מעל התקרה לטובת מוצר פנסיוני אחר לצורך קבלת קצבה.

במידה ויש לכם כספים פנויים, עומדות בפניכם מספר אפשרויות להשקעת כספכם. מרבית הסיכויים שההפקדה מעבר לתקרה בקרן השתלמות נזילה היא הפתרון הטוב ביותר עבורכם אך תמיד רצוי לשקול את האלטרנטיבות.

 

מזמינים אתכם לפנות אלינו, לשמוע את כל האפשרויות כדי שיחד נחליט על הפתרון המתאים ביותר עבורכם.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Kommentare


bottom of page