top of page
חיפוש

סקירת חודש אפריל 2024

לקוחות יקרים,

לאחר 3 חודשים של עליות מרשימות בשוק המניות, הגיע סוף סוף המימוש הצפוי. סיטואציה של שוק שעולה באופן ממושך מדי ללא מימושים, מביאה לאופוריית יתר שנגמרת בדרך כלל בירידות חדות ובמפחי נפש חמורים יותר. מימושי השוק הביאו את המסלולים הכלליים לתשואות חסר לראשונה השנה בגובה של כ-1.2%, זאת לאחר ינואר-מרץ עם תשואה חיובית, כך שהתשואה הממוצעת במסלולים אלה עומד על כ-3.5%, קצב מצוין לנקודת הזמן שאנו מצויים בה. נמשיך להתפלל להשבתם של החטופים, רפואת הפצועים ושלומם של חיילי צבא הגנה לישראל.ישראל:

ביצוא התעשייתי ובפדיון המסחר הקמעונאי נרשם שיפור משמעותי בחודש אפריל, אולם הדרך להתאוששות של המשק עוד ארוכה מאוד. למרות ההאצה בצמיחה ברבעון הראשון של השנה, מחלקת המחקר של בנק ישראל מעריכה כי הצמיחה בשנת 2024 כולה תסתכם ב-2% בלבד. יתרה מזו, אם נראה היה כי לאור הצמיחה הנמוכה, צפוי בנק ישראל להפחית עוד את הריבית השנה אז לאחר הפחתת ריבית אחת שביצע בנק ישראל מאז פרוץ המלחמה, נראה כי גם הורדת ריבית נוספת אינה ודאית השנה. זאת, לאור התחזקות האינפלציה בחודשים הראשונים של השנה יחד עם צפי למדדים גבוהים יותר בחודשים הקרובים לעומת תחזיות המדדים לחודשים הללו בתחילת השנה הנוכחית. מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ עלה בשיעור של 0.6%. הגרעון הממשלתי העמיק במרץ ל-6.2% מהתוצר לעומת 5.6% בפברואר. מנגד נרשם גידול של 1% בגביית המיסים במשק על רקע המשך ההתאוששות והגידול בפעילות הכלכלית המקומית. דירוג האשראי של ישראל ע"י סוכנות P&S ירד לרמה של A+ על רקע ההתקפה האיראנית החודש על ישראל אולם מעבר להחרפה לכאורה במצב הגיאופוליטי, הסוכנות ציינה בהחלטתה את הפסימיות שלה באשר לצמיחה הכלכלית

בישראל בשנת 2024 שתהיה נמוכה מהצפי של בנק ישראל ומשרד האוצר ובהתאם לכך, היא צופה שהגירעון השנה יסתיים בשיעור גבוה מהצפי.


ארה"ב:

על פי האומדן הראשון, התוצר צמח ב-1.6% ברבעון הראשון של השנה (במונחים שנתיים), לעומת צפי של 2.5%. בצריכה פרטית נרשמה האטה לרמה של 2.5% ובנוסף גם הוצאות ממשלה וייצוא הציגו האטה. מנגד, השקעות בבניה למגורים צמחו באופן מרשים, וכן גם השקעות המגזר העסקי. מדד המחירים לצרכן הפתיע החודש למעלה ועלה 0.4%, הן ברמת המדד הראשי והן ברמת מדד הליבה, כך ש הקצב השנתי של המדד הראשי עלה ל-3.5% מ-3.2% בחודש הקודם. מדד הליבה נותר על 3.8%. הפדרל ריזרב הותיר את הריבית על כנה. המשק האמריקאי הוסיף החודש 303 אלף משרות, מעל הצפי ל-200 אלף. שיעור האבטלה ירד ל-3.8% מ-3.9% בחודש הקודם. מדד ה-ISM למגזר התעשיה עלה החודש לרמה של 50.3 נקודות. זהו חודש ראשון שהמדד מציג רמת התרחבות, לאחר 16 חודשים של רמת התכווצות. מדד מגזר השירותים ירד לרמה של 51.4 נקודות. המכירות הקמעונאיות הפתיעו החודש עם עליה של 0.7%, לעומת צפי של 0.3% בלבד.


אירופה:

ה-ECB הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, ישיבה חמישית ברציפות. על פי האומדן הראשון, כלכלת גוש האירו צמחה ב-0.3% ברבעון הראשון, מעל הצפי של 0.1% בלבד. האינפלציה בגוש האירו האטה לקצב שנתי של 2.4% בלבד, לעומת 2.6% בחודש הקודם. זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2021. אינפלציית הליבה האטה לקצב שנתי של 2.9% מ-3.1% לפני חודש. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו למגזר התעשיה ירד לרמה של 45.6 נקודות, מ-46.1 בחודש הקודם. מנגד, מדד מגזר השירותים עלה לרמה של 52.9 נקודות, מעל הצפי וחודש שלישי ברציפות של התרחבות. המכירות הקמעונאיות בגוש האירו ירדו החודש ב-0.5%, לעומת צפי לירידה של 0.4%. ההתכווצות השנתית התמתנה ל-0.7%- מ-0.9%- בחודש הקודם, חודש 17 ברציפות של קצב שנתי שלילי. שיעור האבטלה בגוש האירו נותר על רמה של 6.5% וממשיך לשהות קרוב לרמות שפל. מדד הסנטימנט הכלכלי בגוש האירו עלה לרמה של 43.9 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר 2022.

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.05.2024

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page