top of page
חיפוש

סקירת חודש אפריל 2022

לקוחות יקרים,

בשוק המניות הגלובלי נרשמה החודש תנודתיות חדה, זאת על רקע החששות מפני העלאות ריבית אגרסיביות של ה-FED, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה שהובילה את הקרן המטבע הבינלאומית, ה-IMF להוריד את תחזיות הצמיחה הגלובליות, הסגרים בסין, ופרסומי הדו"חות החברות עבור הרבעון הראשון של שנת 2022. כל אלה הובילו בין היתר לירידה החודשית החדה ביותר של מדד ה NASDAQ מאז חודש אוקטובר 2008, לירידה החדה ביותר של מדד ה-S&P 500 מאז חודש מרץ 2020, והוביל את מדד המניות הסיני, ה- 300 CSI להיסחר במהלך החודש ברמות הנמוכות ביותר שלו מאז חודש אפריל 2020. כתוצאה מכל אלה קופות הגמל וקרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים הניבו תשואה שלילית ממוצעת צפויה בגובה 1.18- לערך עם פערים משמעותיים בין החברות השונות.ישראל:

במהלך חודש אפריל בנק ישראל העלאה את הריבית ב-0.25%, ובכך הציב את ריבית בנק ישראל ברמה של 0.35%. מדד המחירים לצרכן עבור חודש מרץ 2022 עלה בכ-0.6%, ובכך הציב את שיעור האינפלציה בקצב שנתי ללא שינוי מחודש פברואר, ברמה של 3.5%, הרמה הגבוהה ביותר מזה 13 שנים. שיעור האבטלה ירד בחודש מרץ לרמה של 3.4%, נתון המצביע על התאוששות מהירה של המשק הישראלי מנזקי הקורונה. שיעור האבטלה הרחב גם הוא ירד בחודש מרץ לרמה של 4.8%. שיעור התעסוקה בחודש מרץ נעמד ברמה של 60.6%. ע"פ נתוני האוצר, הגירעון הממשלתי ירד בסוף חודש מרץ לרמה של כ 1.4% מהתוצר, הגרעון הנמוך ביותר מאז 2008.


ארה"ב:

הכלכלה האמריקאית ירדה ברבעון הראשון של שנת 2022 ב-1.4%. במהלך חודש אפריל פורסם כי האינפלציה בארה"ב עלתה בחודש מרץ בכ-1.2%, בכך הציבה את שיעור האינפלציה השנתי ברמה של 8.5%, הגבוהה ביותר מאז דצמבר 1981. מדד ה-ISM למגזר התעשייה ירד לרמה של 57.1 נקודות, מתחת לצפי לרמה של 59. הזמנות חדשות ירדו משמעותית לרמה שמתקרבת להתכווצות, וסעיף המחירים עלה משמעותית ומצביע על המשך לחצים במחירי תשומות ייצור. מדד מגזר השירותים עלה בהתאם לצפי לרמה של 58.3 נקודות, מ 56.5, עקב המשך חזרה לשגרה ממגבלות המגיפה ועליה נאה ברכיב התעסוקה. המכירות הקמעונאיות עלו החודש ב-0.5%.


אירופה:

עפ"י האומדן של הלישכה לסטטיסטיקה אירופאית, האינפלציה באזור גוש האירו טיפסה לרמת שיא חדשה בחודש אפריל, לרמה של 7.5% בקצב שנתי. ה-ECB הודיע בישיבת הריבית על סיום תוכנית הרכישות במהלך הרבעון השלישי של השנה וכי הריבית תתחיל לעלות לאחר פרק זמן מסוים מסיום תוכנית הרכישות. על פי האומדן הראשון, התוצר של גוש האירו צמח ברבעון הראשון ב 0.2%.


סין:

על פי נתוני התוצר שפורסמו החודש, הכלכלה הסינית צמחה ברבעון הראשון של שנת 2022 בכ-4.8% בקצב שנתי, זאת כשהצמיחה בהשקעות הסיניות ברכוש קבוע ירדה מרמה של כ-12.2% בקצב שנתי לרמה של כ-9.3% בקצב שנתי, נתון שמעיד על כך, שההוצאות הממשלתיות לא הצליחו לספק תמיכה מספקת עבור הכלכלה הסינית. בנוסף, מדדי הייצור, ה-PMI בחודש אפריל מראים עד כמה הסגרים ב"שנגחאי" ובערים אחרות פוגעות בכלכלה הסינית, זאת כשמדדי הייצור בתעשייה ובשירותים היו הנמוכות ביותר מאז חודש פברואר 2020.

מדדי מניות בחו"ל

מדד

אפריל 22

מתחילת השנה

S&P 500

-8.80%

-13.31%

NASDAQ 100

-13.37%

-21.23%

DOW JONES 30

-4.91%

-9.25%

RUSSEL 2000

-9.95%

-16.98%

DAX 30

-2.53%

-8.92%

STOXX 600

-2.20%

-11.25%

FTSE 100

0.38%

2.17%

CAC 40

-1.89%

-8.66%

MSCI EM

-0.86%

-0.13%

BOVESPA BRAZIL

-5.75%

-12.65%

TOPIX JAPAN

-10.10%

3.62%

NIKKEI 225

-3.50%

-6.75%

HANGSENG

-4.13%

-9.87%

SSE CHINA

-6.31%

-16.28%

KOSPI 200

-2.88%

-9.92%

מדד מניות בארץ

מדד

אפריל 22

מתחילת השנה

ת"א 35

-0.22%

1.96%

ת"א 90

2.28%

4.59%

ת"א 125

-2.89%

-6.84%

ת"א נדל"ן

2.05%

2.08%

ת"א בנקים

0.17%

1.79%

מדד אג"ח בארץ

מדד

אפריל 22

מתחילת השנה

ממשלתי שקלי 5+

-1.09%

-9.39%

ממשלתי צמוד 5+

-0.93%

-7.17%

תל בונד 60

-1.21%

-3.89%

תל בונד שקלי

-0.54%

-1.17%

תל בונד תשואות

-0.47%

-3.42%

תל בונד מאגר

-0.65%

-3.18%

תל בונד "גלובל"

-0.48%

-0.98%

נפט (WTI)

נחושת

אלומיניום

גז טבעי

כסף (Silver)

ביטקוין

זהב

104.55$

9,720$

3,051$

7.24$

23.01$

38,740$

1,907$

מט"ח


צמד מטבעות

שער

אפריל 22

מתחילת השנה

אירו/דולר

1.0545

-5.03%

-7.31%

פאונד/דולר

1.2575

-4.37%

-7.05%

דולר/פרנק שווייצרי

0.9735

5.71%

6.72%

דולר/יין

129.87

6.95%

12.87%

דולר/שקל

3.3462

4.72%

7.81%

אירו/שקל

3.5236

-0.29%

-0.18%

מדד

תשואה שנתית לפדיון (%)

אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים (ממשל שקלי 330)

2.36

אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים

2.89

אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים

0.94

אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים

1.89

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.05.2022

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page