top of page
חיפוש

סקירת חודש פברואר 2023

לקוחות יקרים,

בחודש פברואר נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות, באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל. לצד אלו, גם מדדי המניות בארה"ב ספגו ירידות. מהצד השני, פיחות השקל מיתן את הפגיעה בתשואות. בסיכום כל אלה, תשואות המסלולים הכלליים נצבעו בצבע אדום וירדו בממוצע בכ-1.4%, כאשר מתחילת השנה מסלולים אלה מציגים תשואה חיובית הגבוהה מ-0.7%.


ישראל:

מדד המחירים לצרכן עבור חודש ינואר מסמן עליה של 0.3%. נתון זה גבוה מהצפי ונובע בעיקר מנתוני תעסוקה חזקים עדיין ומפיחות השקל. בחודש פברואר העלה בנק ישראל את הריבית בשיעור של 0.5% ובכך הציב את שיעור הריבית על רמה של 4.25%. הלמ"ס פרסמה כי התמ"ג בישראל עלה ברבעון הרביעי של שנת 2022 ב-5.8%, נתון המעיד על צמיחה בישראל. הסערה במשק הישראלי גוברת על רקעהרפורמה המשפטית שמקדמת הממשלה, האווירה הסוערת באה לידי ביטוי בתנודות בשערי החליפין ואגרות החוב, כאשר היחלשות השקל ורכישת מניות בחו"ל מעידות בין השאר על הוצאת כספים. עם זאת חשוב מאד לציין שבמוצרים הקיימים הרכיב המושקע בחו"ל הוא גבוה ומגמת הגופים המנהלים היא להגדיר את החלק המושקע בחו"ל על פני זה שמושקע בישראל, מגמה שהחלה עוד בשנה שעברה.


ארה"ב:

הבנק המרכזי האמריקאי העלה את הריבית בחודש פברואר ב-0.25%, כך שטווח הריבית עומד על רמה של 4.75%-4.5%, סביבת הריבית הגבוהה ביותר מאז שנת 2007. האינפלציה עלתה בעוד 0.5% בחודש ינואר, מה שהעמיד את קצב שיעור האינפלציה השנתי על רמה של 6.4%, שיפור מהנתונים הגבוהים של השנה שעברה, אך נתון זה גבוה מציפיות האנליסטים לחודש זה. במהלך ינואר עלו ההוצאות הצרכניות ב-1.8%, המכירות הקמעונאיות ב-3%, נתונים התומכים בהעלאות ריבית נוספות. שוק העבודה נותר הדוק כאשר שיעור האבטלה עומד על 3.4%, השיעור הנמוך ביותר מאז 1969.


אירופה:

הבנק המרכזי העלה את הריבית ב-0.5% ובכך הציב את שיעור הריבית על 3%. מדד האינפלציה השנתי מעיד על האטה מסוימת עם ירידה מרמה של 9.2% לרמה של 8.6%, בזכות האטה בעליית מחירי האנרגיה בגוש האירו. נציין לחיוב את המגמה בבורסות האירופיות בחודש בפברואר: יורוסטוק 50 התחזק ב-1.8%, מדד הדאקס עלה ב-1.6%, ומדד קאק עלה ב-2.6%.

מדדי מניות בחו"ל


מדד

פברואר 23

S&P 500

-2.61%

NASDAQ 100

-0.49%

DOW JONES 30

-4.19%

RUSSEL 2000

-1.18%

Stoxx 600

1.74%

DAX 30

1.57%

FTSE 100

1.35%

CAC 40

2.62%

ASX200

-2.92%

MSCI EM

-6.23%

BOVESPA BRAZIL

-6.97%

NIKKEI 225

0.43%

HANGSENG

-9.41%

SSE CHINA

0.74%

KOSPI 200

-0.78%

מדד מניות בארץ


מדד

פברואר 23

ת"א 35

-3.49%

ת"א 90

-9.04%

ת"א SME60

-10.25%

ת"א נדל"ן

-13.76%

ת"א בנקים

-3.59%

מדד אג"ח בארץ


מדד

פברואר 23

ממשלתי שקלי 5+

-6.49%

ממשלתי צמוד 5+

-4.18%

תל בונד 60

-2.49%

תל בונד שקלי

-3.50%

תל בונד תשואות

-3.50%

תל בונד מאגר

-2.70%

תל בונד "גלובל"

-1.99%

מט"ח

צמד מטבעות

שער

פברואר 23

אירו/דולר

1.06

-2.74%

פאונד/דולר

1.20

-2.47%

דולר/פרנק שווייצרי

0.94

2.82%

דולר/יין

136.17

4.66%

דולר/שקל

3.65

5.89%

אירו/שקל

3.86

3.09%

מדד

תשואה שנתית לפדיון (%)

אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים (ממשל שקלי 330)

4.07

אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים

3.91

אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים

2.64

אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים

3.69

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.03.2023

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

コメント


bottom of page