top of page
חיפוש

סקירת חודש יולי 2023

לקוחות יקרים,

מדדי המניות המובילים בעולם המשיכו את המומנטום החיובי גם בתחילת הרבעון השלישי. תמכו בכך המשך הירידה באינפלציה בעולם שהגדילה את הסיכויים שתהליך עליית הריבית בעולם קרוב לסיום, לצד אינדיקאטורים כלכליים טובים מהצפי בדגש על ארה"ב. השוק הישראלי בחודש יולי נתן את הטון וייצר תשואות גבוהות יותר מזה האמריקאי. לאור תשואות חודש יולי החיוביות בשווקי ההון בעולם, תשואות המסלולים הכלליים במוצרים הגמל, השתלמות ופוליסות החיסכון הניבו תשואה ממוצעת המתקרבת ל-2.5%. תשואה זו משקפת תשואה מצטברת של כמעט 8% מתחילת השנה, ולמעשה מוחקת כמעט באופן מלא את ההפסדים של שנת 2022 השלילית. לא רע בשביל 7 חודשים בשנה! לאור התשואות הללו, חשוב לנו להדגיש כי תכנון פיננסי חייב להיעשות לטווח ארוך. בטווחים ארוכים ישנן תקופות של ירידות ועליות. כפי שבשנת 2022 לא ביצענו שינויים מרחיקים לכת ואף צפינו את הירידות שהיו בשוק, אין אנו מסתכלים על שנת 2023 ומסתנוורים.


ישראל:

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 4.75%, לראשונה מאז תחילת גל העלאת הריבית באפריל 2022. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי ביוני 2023 ועלה בכ-2.2% במחצית הראשונה של שנת 2023. בסיכום 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-4.2% נכון לסוף יוני 2023 לעומת כ-4.6% נכון לסוף מאי 2023.

בנק ישראל פרסם תחזית לפיה התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 3% בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024. יצוין כי אומדן זה מתבסס על תרחיש בו המחלוקת סביב שינויי החקיקה לגבי מערכת המשפט מיושבת באופן שאינו משפיע על הפעילות הכלכלית מכאן ואילך. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם נותר ללא שינוי והגיע לכ-3.8% ביוני 2023, זאת בדומה לשיעור שנרשם בחודש הקודם, ושיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, נותר אף הוא ללא שינוי והגיע לכ-3.5% ביוני 2023, זאת בדומה לחודש הקודם. מנתוני האוצר עולה כי בסיכום 12 החודשים המסתיימים ביוני 2023 נרשם גירעון ממשלתי בסך כ-15.4 מיליארד שקל המהווה כ-0.9% מהתוצר, זאת לעומת עודף תקציבי בשיעור של כ-0.6% מהתוצר בכל שנת 2022. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מחירי הדירות בחודשים אפריל-מאי 2023 – ירדו ב-0.3% לעומת החודשיים הקודמים, וקצב ההתייקרות השנתי ירד ל-7.6% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לאחר שעלו בשיעור שנתי של כ-9.6% בחודשיים הקודמים.


ארה"ב:

לאחר עצירה זמנית, שב הבנק הפדרלי המרכזי להעלות את הריבית ביולי, ב-0.25%, לרמה של 5.5% שיא של 22 שנים. עם זאת, למרות עליית הריבית והשפעתה הנרחבת, כלכלת ארה"ב מוסיפה להוכיח חוסן, המשך תעסוקה גבוהה, שיעור אבטלה נמוך וביצועים טובים יותר מהתחזיות.

נתוני משרד המסחר האמריקאי מעלים כי כלכלת ארה"ב צמחה ב-2.4% ברבעון השני, לעומת תחזית ל-2%, בין השאר בזכות עלייה בהשקעות עסקיות וגידול של בהוצאות הצרכנים. רכיב הליבה של מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) – אחד המדדים המרכזיים לאומדן האינפלציה - עלה ביוני בקצב שנתי של 4.1%, לעומת 4.6% במאי. המגמה החיובית בשווקים נמשכה כאשר ה-S&P500 סיכם את שבעת החודשים הטובים ביותר בפתיחת שנה מזה מספר עשורים.


אירופה:

הבנק האירופי, כצפוי, העלה את שיעור הריבית ב-0.25% ל-3.75% והשאיר דלת פתוחה לגבי חודש ספטמבר. מה חושבים בשווקים? 50/50 למהלך בחודש ספטמבר. אירופה עדיין מתמודדת עם השלכות משבר האנרגיה שהתפתח על רקע פלישת רוסיה לאוקראינה ולכן האטת האינפלציה ביבשת הינה איטית יותר, מאשר בארה”ב.

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.08.2023

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page