top of page
חיפוש

סקירת חודש נובמבר 2023

לקוחות יקרים,

חודש נובמבר התאפיין בעליות שערים חדות במיוחד לאחר 3 חודשים רצופים של ירידות. חודש נובמבר נחשב עונתית לאחד מהחודשים החזקים יותר בשוקי המניות – והשנה חודש נובמבר היה הרביעי הכי חזק בהיסטוריה, לפחות לפי מדד ה-s&p500. לאור זאת, תשואת המסלולים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות עמדה על כ-3%, המשקף תשואה חיובית של כמעט 7% בשנת 2023.


ישראל:

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.75%, אך המשיך להתיישר עם המסר של שוק האג"ח והוא כי הפחתות הריבית ממש מעבר לפינה. מדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר ב-0.5%, כך שב-12 חודשים האחרונים המדד עלה ב-3.7%. חטיבת המחקר הפחיתה את תחזית הצמיחה ל-2.0% בשנים 2023 ו-2024 ובבסיס ההנחה של בנק ישראל עלות המלחמה תגיע לכ-160 מיליארד ₪. הנגזרת של תחזיות אלו היא שהם מצפים להתכווצות של 18.2% בתוצר ברבעון האחרון של 2023. חטיבת המחקר של בנק ישראל סיפקה תחזית חדשה לגובה הריבית בעוד שנה בטווח של 3.75% - 4.00%. נתוני השימוש בכרטיסי אשראי החלו להתאושש במהלך חודש נובמבר, אם כי ניכר כי הפעילות בענפי השירותים ממשיכה להיות מאוד נמוכה. מחירי הדירות בחוזים אשר נחתמו בין החודשים אוגוסט-ספטמבר ירדו ב-0.2%. לראשונה – ירידה במחירי הדירות ברמה שנתית מעל 2019. הצמיחה עמדה על 2.8% ברבעון השלישי, לפי האומדן הראשוני. המדד המשולב לחודש אוקטובר ירד ב 1.1%, על רקע תחילת המלחמה. על בסיס נתונים מנוכי עונתיות, שיעור האבטלה במשק הישראלי ירד בחודש אוקטובר ל 3.1%.


ארה"ב:

מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי, כך שקצב האינפלציה השנתי האט ל-3.2%. ההתנהלות בשווקים הצביעה, ככל הנראה, על אופטימיות המשקיעים שמחזור העלאות הריבית הגיע לשיא ומיצה את עצמו לעת עתה. הריבית נותרה, כצפוי, ללא שינוי ברמה של 5.5%-5.25%. תוספת המשרות בחודש אוקטובר עמדה על 150 אלף. שיעור האבטלה עלה ב 0.1 נ"א לרמה של 3.9% על רקע ירידה במספר המשרות לפי סקר משקי הבית ועליה במובטלים. מדד מנהלי הרכש בתעשייה ירד ל-46.7 נק' על רקע חולשה מכיוון רמת התפוקה, ההזמנות החדשות והתעסוקה. רכיב המחירים עלה ל-45.1 נק' רמה הממשיכה לאותת על ירידת מחירים, אך בקצב נמוך ביחס לחודש שעבר. המדד בענפי השירותים ירד ל-51.8 נק' על רקע ירידה ברכיב התפוקה והתעסוקה. המכירות הקמעונאיות ירדו ב 0.1%. קצב הגידול השנתי של המכירות הקמעונאיות האט ל 2.5%. מדד אמון הצרכנים ירד ל-61.3 נק' על רקע ירידה ברכיב מצב נוכחי ורכיב הציפיות.


אירופה:

מדד המחירים לצרכן בחודש נובמבר (אומדן ראשוני) ירד ב-0.5%. קצב האינפלציה ירד בחדות מ-2.9% ל-2.4%. אינפלציית השירותים האטה מקצב של 4.6% ל-4% ומצביעה על כך שהתמתנות הלחצים האינפלציוניים באירופה אינה מאפיינת רק את המוצרים והאנרגיה, אלא גם את ענפי השירותים המושפעים משוק העבודה ההדוק. התוצר התכווץ ברבעון השלישי של השנה ב-0.1%. קצב הצמיחה השנתי של כלכלת גוש האירו האט ל 0.1%. מדדי מנהלי הרכש של גוש האירו לחודש נובמבר המשיכו לאותת על התכווצות בפעילות הכלכלית, אם כי בקצב נמוך יותר בהשוואה לאוקטובר. המדד בענפי התעשייה עלה ל-43.8 נק' ומדד השירותים על ל-48.2 נק'.

מדדי מניות בחו"ל

מדד

נובמבר 23

מתחילת השנה

S&P 500

8.92%

18.97%

NASDAQ 100

10.67%

45.78%

DOW JONES 30

8.77%

8.46%

RUSSEL 2000

8.83%

2.71%

Stoxx 600

6.45%

8.64%

DAX 30

9.49%

16.46%

FTSE 100

1.80%

0.03%

CAC 40

6.17%

12.93%

ASX200

4.52%

0.69%

MSCI EM

7.86%

3.21%

BOVESPA BRAZIL

12.54%

16.04%

NIKKEI 225

8.52%

28.33%

HANGSENG

-0.41%

-13.84%

SSE CHINA

-2.14%

-9.70%

KOSPI 200

11.30%

13.36%

מדד מניות בארץ

מדד

נובמבר 23

מתחילת השנה

ת"א 35

7.73%

-1.27%%

ת"א 90

9.36%

-1.57%

ת"א SME60

6.12%

-5.20%

ת"א נדל"ן

15.45%

-1.27%

ת"א בנקים

7.10%

5.14%

מדד אג"ח בארץ

מדד

נובמבר 23

מתחילת השנה

ממשלתי שקלי 5+

5.39%

-3.69%

ממשלתי צמוד 5+

6.36%

-5.35%

תל בונד 60

3.71%

3.88%

תל בונד שקלי

4.44%

3.81%

תל בונד תשואות

3.49%

9.67%

תל בונד מאגר

3.43%

4.68%

תל בונד "גלובל"

3.53%

3.77%

מט"ח

צמד מטבעות

שער

נובמבר 23

אירו/דולר

1.09

3.20%

פאונד/דולר

1.26

4.13%

דולר/פרנק שווייצרי

0.87

-4.03%

דולר/יין

147.93

-2.46%

דולר/שקל

3.73

-7.82%

אירו/שקל

4.06

-5.02%

מדד

תשואה שנתית לפדיון (%)

אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים (ממשל שקלי 330)

4.19

אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים

4.33

אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים

2.45

אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים

4.18

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.12.2023

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page