top of page
חיפוש

פוליסת ביטוח נסיעות בתקופת הקורונה: הפרטים שצריך לשים לב אליהם

ישנן כמה פרטים חשובים לשים לב אליהם בעת רכישת ביטוח טיסה בתקופה בה מגפת הקורונה היא עדיין חלק מחיינו.תקרת כיסוי להוצאות רפואיות בחו"ל


החלק החשוב והתרחיש היקר ביותר שקורה בחו"ל הוא אירוע רפואי. ביקור בבית חולים במדינה זרה עלול להגיע לעשרות אלפי שקלים ואשפוז של למעלה מיום עלול להגיע לסכומי עתק. גם בימי קורונה פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל אינה מוגבלת בסכום כלשהו ואינה מציבה גבול אחריות הוצאות רפואיות.


תקרת כיסוי לביטול הנסיעה עקב המגפה


ביטול כרטיס נסיעה. קיימים מקרים בהם יכסה ביטוח הנסיעות בעבור ביטול כרטיס נסיעה (טיסה, מעבורת, רכבת וכדומה), אך זאת רק בעקבות אבחנה רפואית למחלת הקורונה ואם התקיימה במהלך שבוע לפני הטיסה. סכום הכיסוי בביטוח משתנה מחברה לחברה

כמו גם, מבוטח של שאינו עולה על הטיסה עקב הופעתם של תסמינים כמו חום, שיעול וכדומה שמתגלים במהלך הבידוק טרום טיסה יהיה זכאי לכיסוי זה וזאת לאחר שהוכיח כי דאג לכל המסמכים הנדרשים כולל אישור לתוצאה שלילית לבדיקת הקורונה בהתאם לדרישות וההנחיות. הביטוח לא יכסה מבוטח שלא הורשה לעלות על הטיסה עקב מחסור במסמכים הנדרשים או פגם בהם.

מבוטח שמבטל את הטיסה עקב כניסה לבידוד עד 14 ימים לפני הטיסה יהיה זכאי לפיצוי בעבור הכרטיס וזאת לאחר תקופת אכשרה של 3 ימים מיום רכישת ההרחבה, כך שאם הכניסה לבידוד תהיה בשלושת הימים האלו או לפניהם לא יהיה זכאי המבוטח לכיסוי.


תקופת ביטוח הטיסה


ביטוח נסיעות לחו"ל הנה פוליסה מוגבלת בזמן. בדקו לפי קבוצת הגיל ומצבכם הבריאותי, לכמה זמן אתם יכולים לרכוש ביטוח. תקופת הביטוח נעה בד"כ בין כמה ימים לכמה שבועות כאמור, בהתאם לקבוצת הגיל וקבוצת הסיכון.


הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח


ומה אם תאלצו להאריך את שהותכם בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, עקב הידבקות בקורונה או כניסה לבידוד עקב הוראה של השלטונות באופן ספציפי אליכם במדינת היעד? בדקו מהו גבול הכיסוי להוצאות הלינה היומיות במקרה כזה ולכמה לילות אתם מוגבלים בכיסוי.


כיסוי למקרה של קיצור שהייה בחו"ל עקב התראת סגר במדינת היעד


קיימים סעיפים בביטוח הטיסה בתקופת הקורונה שמתייחסים גם לכיסוי ולפיצוי כספי בעבור קיצור נסיעה ושינוי תאריך הכרטיס. מקרים אלה מתייחסים לתרחיש בו נאלץ המבוטח לעזוב במהירות את מדינת היעד עקב סגר שמתקרב.

המידע המופיע הינו מידע כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולסייגיה.

 

*בכל מקום של סתירה בין המוצג כאן לבין תנאי הפוליסה - תנאי הפוליסה גוברים.


לכל שאלה, אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

댓글


bottom of page