top of page
חיפוש

עולם הביטוח תחת נגיף הקורונה

ביום חמישי האחרון, הפיצה רשות שוק ההון טיוטת חוזר שבו היא מתכוונת לאפשר לחברות הביטוח להוסיף שאלות ספציפיות בהצהרות הבריאות לגבי חולי קורונה.


השבוע פורסמו מספר מקרים של חברות ביטוח שדחו קבלת מבוטחים לביטוחי בריאות וחיים עקב כך שחלו בקורונה, חברות הביטוח ציינו שיהיה ניתן להגיש בקשה נוספת 3 חודשים לאחר מכן. היו מספר מקרים שמבוטחים שנמצאים בבידוד נדחו, חברות הביטוח ציינו שיהיה ניתן לבחון את הבקשה חודש לאחר היציאה מהבידוד.


הגל השני של הקורונה הביא איתו הרבה כעסים ופחדים מהציבור עקב החשש הצודק שהמגפה הזו והחלטות שהממשלה מקבלת יפגעו כלכלית במשקי הבית של כולנו. כעת, גם האפשרות שלנו לגדר את הסיכונים הכלכלים בחיינו - למקרים של אובדן כושר עבודה, הוצאות רפואיות ומקרה מוות, מוטלת בספק וניתן לראות זאת ע"י כך שחברות הביטוח ומבטחי המשנה חוששים מהשלכות הנגיף.

האם החשש שלהן מוצדק? יכול להיות שכן וייתכן שלא, שכן יש עדיין אי וודאות גדולה מאוד לגבי השלכות הנגיף על החולים והמחלימים.

במידה והקורונה תמשיך להתפשט בישראל ביחס לעולם, האם מבטחי המשנה מחו"ל יסכימו להמשיך לבטח אזרחים מישראל באמצעות חברות הביטוח במשק? בהחלט ייתכן מצב שלא יסכימו, בדיוק כפי שהתנערו מהביטוחים הסיעודיים הפרטיים בישראל מלפני מספר חודשים וגרמו להפסקת השיווק שלהם .


אין זה חדש שזה הכרחי לגדר סיכונים בחיינו, שאם יקרו, יפגעו באופן משמעותי בפן הכלכלי של משק הבית. את נגיף הקורונה לא יכולנו לחזות ומעטים האנשים שהצליחו לגדר ולחזות את ההשלכות הכלכליות שלו לטווח קצר והארוך.ניתן לראות כמה זה מורכב להיכנס למערכה שלא היית מוכן אליה.


מכל אלו, אנו שוב מדגישים - ישנם נזקים כלכליים משמעותיים שניתן לגדר ובכך לדאוג לרווחת משק הבית גם בתקופות קשות שלא דמיינו שנתקל בהם:

1. הוצאות רפואיות עקב גילוי מחלה קשה

2. מקרה מוות של אחד מבני הזוג בבית

3. הוצאות רפואיות לטיפול בחולים - תרופות, ניתוחים, השתלות וכו'

4. אובדן כושר עבודה - עקב תאונה או מצב רפואי .


את אלו ניתן לגדר ע"י רכישת ביטוח שבאמצעותו אנו מעבירים את הסיכון לחברת הביטוח.

כעת קיים חשש שחברות הביטוח ימנעו מאיתנו את האפשרות לגדר את סיכונים אלו עקב התפשטות נגיף הקורונה ותדחה או תעכב את צירופנו לביטוח בהתאם לשיקול האקטוארים בחברתה שיעריכו את הסיכון הגלום בכך שאנו חולים / חלינו או בבידוד כי נחשפנו לחולה מואמת.

במידה ותיק הביטוח שלכם לא עבר בדיקה ע"י בעל רשיון בשנים האחרונות וייתכן ויש צורך בשינוים או שדרוגים בכיסוים השונים ואתם יודעים את זה ופשוט דחיתם ודחיתם את זה, כי פשוט לא בא לכם להתעסק בזה - אז די!

תיצרו קשר עם משרדנו או עם סוכן הביטוח שמלווה אתכם ואתם סומכים עליו ע"מ לבצע בחינה מקיפה של התיק הביטוחי והפנסיוני של כל משק הבית, כי אם יש צורך בשדרוגים ושינויים - זה הזמן לבצע אותם.


לכתבה מומלצת בנושא, באתר YNET:

 

חשוב לציין - פוליסת ביטוח היא חוזה שנחתם ביום הפקת הפוליסה ובמידה ואתם כבר מבוטחים בכיסוי כלשהו - אין באפשרות חברת הביטוח לשנות את תנאיו ולהוסיף תנאים או סייגים.


כאן למענכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון


26 צפיות

Commentaires


bottom of page