top of page
חיפוש

סקירת חודש ינואר 2023

לקוחות יקרים,

שנת 2022, כידוע, הסתיימה כשנה הגרועה ביותר מזה שנים בשווקי ההון בעולם. חודש ינואר הראה סימני התאוששות כאשר שווקי ההון בארה"ב ואירופה עלו בחדות. מאחר וכך קרה, המסלולים הכלליים במוצרי הגמל וההשתלמות עלו בממוצע בכ-2.3%, כיוון שהגופים חשופים הרבה יותר לשווקי חו"ל מאשר לשוק הישראלי, אשר סיים במגמה מעורבת את חודש ינואר.


ישראל:

מדד המחירים לצרכן בחודש דצמבר 2022 הסתכם בעליה בגובה 0.3% ובכך סיכם את שיעור האינפלציה השנתי על רמה של 5.3%, הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2008. בתחילת ינואר בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.5% והציב את שיעור הריבית במשק ברמה של 3.75%. מדד מחירי הדירות השלים עלייה של 18.8% בשנה זו, כאשר בחודש דצמבר דווח על עליה של 0.3% במחירי הדירות החדשות בדצמבר 2022 אך הנתונים מאותתים התמתנות בעליית מחירי הדיור ובביקושים. לפי נתוני הלמ"ס שיעור האבטלה עלה בחודש דצמבר 2022 מרמה של 4.1% לרמה של 4.3%. לפי נתוני חודש דצמבר 2022, לראשונה מזה 35 שנים נרשם עודף תקציבי עבור שנה קלנדרית אשר הסתכם בכ-9.8 מיליארד ₪.


ארה"ב:

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש דצמבר 2022 ב-0.1%. מדובר בירידה החודשית הראשונה מאז חודש מאי 2022, נתון נוסף המשקף את התקררות נתון האינפלציה. בחודש זה מדד המחירים ליצרן הפתיע כאשר ירד ב-0.5%. הכלכלה האמריקאית צמחה ברבעון הרביעי של השנה ב-2.9%. עם זאת, ניתן לראות כבר את השפעת העלאות הריבית על התנהגות הצרכן האמריקאי כאשר מזה חודשיים רואים ירידה ברמת ההוצאה שלו. נתון מעניין בתחום הנדל"ן שפורסם הוא שמספר הבתים שנרכשו בשנת 2022 הסתכם בכ-644,000, אשר זהו הקצב השנתי הנמוך ביותר ב-4 השנים האחרונות. בתוך כך עדכנה קרן המטבע העולמית את תחזית הצמיחה למדינות המפותחות, ועל פיה צפויה כלכלת ארה"ב לצמוח ב-1.4% בשנת 2023. זאת על רקע ביקוש מקומי גמיש, לעומת תחזית קודמת נמוכה יותר ב-0.4%.


אירופה:

בעקבות הבנק הפדרלי בארה"ב הודיעו הבנק המרכזי של בריטניה והבנק המרכזי של אירופה, על העלאת ריבית נוספת ב-0.5%. הבנק המרכזי של אירופה העריך עוד כי בחודש מרץ תעלה הריבית שוב בשיעור דומה, ולאחר מכן יעריך מחדש את הצעדים המוניטריים הדרושים לריסון האינפלציה הגבוהה. בבריטניה מתבצעת העלאת הריבית כשברקע תחזיות להאטה כלכלית משמעותית. נכון לדצמבר 2022 רמות האינפלציה הסתכמו בעליה של 9.2% בקצב שנתי. עם זאת, בזכות ירידה במחירי האנרגיה, ירדה האינפלציה בגוש היורו בינואר זה החודש השלישי ברציפות. בינואר נרשמה אינפלציה של 8.5%, לעומת 9.2% בדצמבר 2022 ושיא של 10.6% באוקטובר, כך לפי נתונים ראשוניים שפרסמה הלשכה המרכזית האירופית לסטטיסטיקה.

מדדי מניות בחו"ל

מדד

ינואר 23

מתחילת השנה

S&P 500

6.15%

-8.83%

NASDAQ 100

10.62%

-16.89%

DOW JONES 30

2.82%

-2.73%

RUSSEL 2000

9.65%

-2.53%

Stoxx 600

6.72%

-2.60%

DAX 30

8.65%

-1.24%

FTSE 100

4.29%

4.09%

CAC 40

9.40%

1.67%

ASX200

6.22%

6.99%

MSCI EM

9.16%

-12.35%

BOVESPA BRAZIL

2.72%

2.75%

NIKKEI 225

4.72%

2.28%

HANGSENG

10.42%

-7.25%

SSE CHINA

5.39%

-3.15%

KOSPI 200

8.99%

-11.37%

מדד מניות בארץ

מדד

ינואר 23

מתחילת השנה

ת"א 35

0.01%

-6.33%

ת"א 90

1.72%

-19.09%

ת"א SME60

-1.69%

-32.99%

ת"א נדל"ן

1.50%

-33.39%

ת"א בנקים

-0.60%

-7.67%

מדד אג"ח בארץ

מדד

ינואר 23

מתחילת השנה

ממשלתי שקלי 5+

2.48%

-11.98%

ממשלתי צמוד 5+

3.44%

-9.62%

תל בונד 60

1.59%

-6.10%

תל בונד שקלי

3.36%

-4.14%

תל בונד תשואות

1.13%

-4.85%

תל בונד מאגר

1.53%

-4.58%

תל בונד "גלובל"

1.10%

-1.53%

מט"ח


צמד מטבעות

שער

ינואר 23

מתחילת השנה

אירו/דולר

1.09

1.46%

-2.58%

פאונד/דולר

1.23

1.85%

-8.03%

דולר/פרנק שווייצרי

0.92

-0.61%

-1.34%

דולר/יין

130.16

-0.72%

12.97%

דולר/שקל

3.46

-1.80%

8.18%

אירו/שקל

3.75

-0.31%

5.31%

מדד

תשואה שנתית לפדיון (%)

אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים (ממשל שקלי 330)

3.32

אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים

3.52

אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים

2.30

אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים

3.34

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.02.2023

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page