top of page
חיפוש

סקירת חודש יולי 2022

לקוחות יקרים,

הירידה ברמת הלחץ בשוק האג"ח הביאה להתאוששות מרשימה מאוד בשווקי המניות החודש, בדגש על הכלכלות המפותחות. מבחינה סקטוריאלית, החודש ענפים מוטי צמיחה הובילו באופן מובהק, בדגש על צמיחה מחזורית וטכנולוגיה. מנגד, הסקטורים הדפנסיביים בלטו בתשואות החסר. צריכה בסיסית ובריאות עלו בשיעור המתון ביותר. עליות השערים החדות בשווקים הביאו את התשואה הממוצעת של קופות הגמל במסלולים הכלליים לעמוד על 3.2%.


ישראל:

חודש יולי נפתח עם עליה של 0.5% בריבית בנק ישראל לרמה של 1.25% בהתאם לצפי. חששו העיקרי של בנק ישראל הוא מפני יציאה משליטה של האינפלציה כפי שקורה באירופה ובארה"ב. בהמשך לכך, חטיבת המחקר של בנק ישראל צופה כי הריבית צפויה להמשיך ולעלות עד לשיעור של 2.75% בממוצע ברבעון השני של 2023, כלומר בעוד כשנה מהיום. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני עלה בשיעור של 0.4% בהתאם לתחזיות שוק ההון. בסיכום 12 החודשים החולפים הוא מסכם עליה של 4.4%, הרבה מעל ליעד האינפלציה של בנק ישראל. מחירי הדיור רשמו אף הם עליה של 1.4% ביוני ומסכמים קצב עליה חדש של 15.9% בשנה החולפת,

אולם כתוצאה מעליית הריבית, כמות הדירות החדשות שנמכרו החלה לרדת ביחס למגמת החודשים האחרונים. נציין גם שחלה ירידה של 0.8% במספר המשכנתאות שנלקחו בחודש יוני וייתכן שאלו סממנים מקדימים להאטה בקצב עליית מחירי הדיור ואולי אף לירידה ממשית במחירים בחודשים הקרובים.


ארה"ב:

בחודש החולף נוספו 372 אלף משרות בארה"ב, הרבה מעל הצפי של 268 אלף. שיעור האבטלה נותר ברמה של 3.6%. השכר השעתי עלה החודש ב-0.3%, בהתאם לצפי ה-FED העלה כצפוי את הריבית ב-0.75% לרמה של 2.5%-2.25%. בבנק המרכזי ציינו שבישיבות הקרובות ימשיכו במהלך העלאות הריבית על מנת להחזיר את האינפלציה ליעד, אולם הקצב בהמשך יהיה תלוי נתונים ובנקודה מסוימת יהיה ראוי להאט את הקצב. נגיד הבנק לא צופה כרגע מיתון וציין שאין לו יכולת לספק תחזית לגבי גובה הריבית בשנה הבאה. הכלכלה האמריקאית התכווצה ברבעון השני ב-0.9% (במונחים שנתיים), רבעון שני ברציפות של התכווצות. ירידה במלאים והשקעות המגזר העסקי היו התורמים העיקריים להתכווצות. הצריכה עלתה באופן מתון מאוד, אולם עם שונות גבוהה בין צריכת מוצרים שהתכווצה, וצריכת שירותים שגדלה. האינפלציה ממשיכה לשבור שיאים. החודש עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.3%. הקצב השנתי עלה לשיעור של 9.1%. מדד ה-ISM למגזר התעשייה ירד לרמה של 53 נקודות, נמוך מהצפי ל-54.9. רכיב המחירים מתמתן ורכיב התעסוקה והזמנות חדשות יורד לרמה של התכווצות. מדד מגזר השירותים ירד באופן מתון מהצפי לרמה של 55.3 נקודות. הזמנות חדשות האטו מעט, אך עדיין מצביעות על התרחבות, בעוד רכיב התעסוקה נפל לטריטוריה של התכווצות. המכירות הקמעונאיות עלו החודש ב-1%, גבוה מהצפי של 0.8%, אולם לאחר עדכון כלפי מטה של החודש הקודם. הקצב השנתי עלה ל- 8.4%, אולם מדובר כבר בחודש רביעי ברציפות של קצב ריאלי שלילי.


אירופה:

ה-ECB הפתיע החודש והעלה ריבית ב-0.5%, לעומת ציפיות ל-0.25%. זוהי העלאת ריבית ראשונה באירופה מאז 2011 וסיום של מדיניות הריבית השלילית לאחר 8 שנים. בבנק המרכזי ציינו שימשיכו עם תהליך הנורמליזציה של הריבית בישיבות הבאות. בנוסף, ה-ECB אישר את מנגנון רכישות האג"חים שמטרתו לייצב את שוק האג"ח במידה ויפתחו מרווחים חריגים בין המדינות השונות בגוש. על פי האומדן הראשון, כלכלת גוש האירו צמחה באופן מפתיע ב-0.7% ברבעון השני, עקב הסרת מגבלות הקורונה ופריחה בתחומי התיירות. ספרד ואיטליה צמחו באופן נאה, בעוד הכלכלה הגרמנית הראתה סטגנציה. שיעור האינפלציה בגוש האירו עלה החודש לקצב שנתי של 8.6%, בהתאם לצפי. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו ירד לרמה של 49.6 נקודות, רמת התכווצות לראשונה מאז הקורונה. מדד מגזר השירותים ירד לרמה של 50.6 נקודות מ-53 בחודש הקודם ונמצא ברמה גבולית מאוד בין צמיחה להתכווצות. המכירות הקמעונאיות בגוש האירו עלו החודש ב-0.2%, נמוך מהצפי של 0.4%. קצב הגידול השנתי ירד ל-0.2% מ-4% בחודש הקודם. מדד הסנטימנט הכלכלי בגוש האירו צנח לרמה של 53.8 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2011, על רקע משבר האנרגיה

ביבשת. 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.08.2022

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

コメント


bottom of page