top of page
חיפוש

סקירת חודש מרץ 2023

לקוחות יקרים,

חודש מרץ החל עם סיכוני שוק רבים, ביניהם נאומים "ניציים" של בנקאים מרכזיים, מדדי מחירים שהפתיעו למטה ולמעלה, המשך הסלמה במלחמה באוקראינה והתדרדרות ביחסי ארה"ב-סין, אך השיא היה התפרצות של משבר בנקים בארה"ב שהתפשט לגוש האירו. השוק הישראלי הושפע בנוסף מהלך הרוח סביב הרפורמה המשפטית. עם זאת, המנוע העיקרי לעליות השערים נראה דווקא אותו משבר שגרר להתקפלות דרמטית בציפיות הריבית, שהתבטאה בירידת התשואה ל-10 שנים בארה"ב מ-3.92% בתחילת מרץ ל-3.47% בסופו. כל אלה הביאו לבסוף לתשואה חיובית ממוצעת של כ-0.3% במסלולים הכללים של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, מה שמשלים תשואה ממוצעת של כמעט 1% ברבעון הראשון של שנת 2023.


ישראל:

על רקע קצב האינפלציה הגבוה לעומת התחזיות הודיע בנק ישראל על העלאת ריבית נוספת, בשיעור של 0.25%, והריבית במשק עודכנה ל-4.5%. קצב האינפלציה השנתי הגיע לרמה של 5.2%. בדברי ההסבר אמר נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, כי טרם נרשמה התמתנות משמעותית בסעיפי הדיור והשירותים, המסתמנים כסעיפי "האינפלציה הדביקה", ועל כן הצורך בהמשך מדיניות ההידוק המוניטרית, אשר נושאת פרי בהדרגה. בבנק ישראל מעריכים עוד כי רמת האינפלציה תרד ל-3.9% עד סוף שנת 2023 – לעומת ציפייה ל-3% בתחזית הקודמת. בהחלטת הריבית נכללה גם תחזית בנק ישראל בהתייחס לשינויי החקיקה שמקדמת הממשלה, אשר עשויים להיות מלווים "בעלייה בפרמיית הסיכון של המדינה, בפגיעה בייצוא, בירידה בהשקעות המקומיות ובביקוש לצריכה פרטית". על פי תחזית הבנק, הפגיעה בתמ"ג עשויה להיות בטווח של 2.8%-0.8% בכל אחת משלוש השנים הראשונות, בכפוף לתרחישים הכלכליים בעקבות שינויי החקיקה. זאת

בהתאם לזמן שיידרש ליישוב המחלוקת ולהיחלשות ההשפעה של אותם שינויים, כמו גם לתפיסת הציבור – השווקים הפיננסיים, המגזר הריאלי והצרכנים - ביחס אליהם. בנפרד מתחזית זו הורידה חטיבת המחקר של הבנק את תחזית הצמיחה לשנת 2023 לשיעור של 2.5%, לעומת 2.8% בתחזית הקודמת.


ארה"ב:

ריבית ארה"ב הועלתה בחודש מרץ פעם נוספת בשיעור של 0.25%, לרמה של 5%. על פי הערכת קברניטי הבנק הפדרלי תיתכן העלאת ריבית אחת נוספת בהמשך השנה, בהתאם לנתונים שיתקבלו. הערכה מרוככת זו מאותתת על ביטחונו של הפד כי יוכל להמשיך במאבק לריסון האינפלציה, תוך שמירת היציבות במערכת הפיננסית. יציבות זו עמדה למבחן באחרונה בעקבות קריסת בנק סיליקון ואלי SVB ואחריה סגירת בנק סיגניצ'ר, שטלטלו את המגזר הבנקאי ואת מגזר ההייטק, שהיווה חלק ניכר מלקוחות בנקים אלו. הפעולות הנחושות שנקט הפד, שכללו אספקת נזילות לבנקים וערבות לפיקדונות המשקיעים, וכן העלאת הריבית המתונה, שידרו מסר מרגיע לשווקים. באשר ליציבות המגזר הבנקאי ציין יו"ר הפד, ג'רום פאואל, כי המערכת איתנה ותזרימי הפיקדונות התייצבו.


אירופה:

המגזר הבנקאי האירופאי ספג זעזוע בחודש החולף, לאחר קריסת בנק סיליקון ואלי האמריקאי שהובילה בתגובת שרשרת למשבר חריף בבנק קרדיט סוויס השוויצרי. על אף תמיכת ממשלת שוויץ ובהמשך רכישת קרדיט סוויס בידי בנק UBS, נרשמה טלטלה במערכת הפיננסית והובילה לירידות מדדים חדות. בתוך כך, העלה הבנק האירופאי המרכזי את הריבית פעם נוספת ב-0.5%, לרמה של 3.5%, בניסיון לבלום את האינפלציה שהגיעה בפברואר לשיעור של 8.5%, הרחק מעל טווח היעד של 2%. בהודעת הבנק על החלטת הריבית צוין עוד כי המגזר הבנקאי בגוש היורו חזק, וכי יזכה לגיבוי הבנק המרכזי במקרה הצורך. עם זאת, החרדה בשווקים הוסיפה להכביד על המגזר והובילה בשבוע שלאחר מכן לירידה חדה במניות דויטשה בנק הגרמני, וזאת למרות חוסנו וצמיחה משמעותית ברווחיו. בבריטניה העלה הבנק המרכזי את הריבית פעם נוספת, בשיעור של 0.25%, לרמה של 4.25%. קצב האינפלציה השנתי בבריטניה הסתכם בפברואר ב-10.4%, מעל לתחזיות שצפו 9.9%, והושפע בין השאר מעלייה חדה במחירי המזון.


 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.04.2023

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Commentaires


bottom of page