top of page
חיפוש

סקירת חודש מאי 2024

לקוחות יקרים,

בסקירה הקודמת, כתבנו על המימושים בשווקים בחודש אפריל. אולם, במאי שוקי המניות לא המתינו זמן רב מדי כדי לחזור לשיאים חדשים. מאי היה חודש נוסף בו רוב הפרמטרים הסתדרו לטובת השוק, הן ברמת נתוני המאקרו והן ברמת המיקרו שהשתקף מעונת הדו"חות הכספיים של החברות הנסחרות. אנחנו תמיד כותבים זאת ונציין זאת שוב - כשם שלא הייתה סיבה לחשוש משינוי כיוון מוחלט בשוק המניות בחודש אפריל, כך אין סיבה להיכנס לאופוריה על רקע העליות של חודש מאי. גם במאי המשיך להתרחב הפער ההולך והגדל בין ביצועי מניות ה-Cap Mega לשאר השוק. מניות ה-50 TOP ממדד ה-500 P&S עלו באופן מרשים החודש, בזמן שמדדים מוטי מניות קטנות עלו באופן מתון בהרבה. בעולם של ריביות גבוהות, לחברות גדולות עם איתנות פיננסית ושפע מזומנים יש יתרון ברור על פני חברות קטנות יותר. זאת בנוסף למהפכת הבינה המלאכותית, המשנה סדרי עולם ובעת הזו החברות הגדולות הן אלו שנהנות ממרבית פירותיה. תוצאות מוצרי הגמל וההשתלמות לחודש מאי במסלולים הכלליים מראים תשואה חיובית ממוצעת של כ- 1.25% עם פערים בין הגופים השונים בחודש זה. תוצאה זו משקפת במסלולים הללו תשואה חיובית הגבוהה מ-4.4% ב-5 החודשים הראשונים של השנה.ישראל:

בסיכום חודש מאי תמונת המצב בשוק המקומי עשויה להטעות - בזמן שמדד הדגל של הבורסה לני"ע, מדד ת"א-35 חתם בעליה של 2.55%, מדד ת"א-90 (הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-35) איבד 3.10%. השונות בין המדדים נבעה בעיקרה מביצועים טובים שהציגו החודש החברות הדואליות (חברות הרשומות למסחר בבורסה בישראל ובארה"ב), שרגישותם לאירוע המקומי נמוכה יחסית ומשקלם המצטבר במדד גבוה. חולשת המדדים ביטאה עליה ברמת הסיכון של ישראל והורגשה גם בעליית תשואות אגרות החוב הממשלתיות כשתשואת האיגרת השקלית לעשר שנים חצתה את ה-5% לראשונה מאז שנת 2011. סיכום הנתונים ברבעון הראשון של 2024 מעידה על אפקט של "יציאה מהמלחמה" עבור הצרכן הישראלי בהובלת נתוני הרכישה באמצעות כרטיסי אשראי. הגידול בצריכה הפרטית נתמך בגידול בתשלומי הממשלה כפיצויים / מענקים בצורתם השונה ו"שחרור פקק" של צריכה שלא נצרכה בעקבות החודשים הראשונים של המלחמה. יתרה מזו, נתוני שוק העבודה שפורסמו לאחרונה, מציגים תמונה יציבה של שיעור אבטלה שנותר נמוך יחסית והמשך עליה מתונה בשכר הממוצע. יחד עם זאת, אפקט ההתאוששות מתון יותר לעומת מצבי יציאה ממשבר בעבר וזאת בעיקר עקב התאוששות מתונה בלבד בצריכת שירותים וירידה בתפוקה של ענפי החקלאות וענפי הבניין עקב מחסור בידיים עובדות, המשך ישיר לנכתב בסקירות קודמות שלנו. לאור נתונים אלה של הצריכה הפרטית, אשר משמעותה גידול בביקושים ובמקביל העלאות המחירים הצפויות, ניתן להניח שנראה בתקופה הקצרה מאד עליה מחודשת באינפלציה בישראל. בנושא זה, מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה בשיעור של 0.8%, כאשר האינפלציה השנתית עלתה ל-2.8%. בחודש אפריל המשיך הגירעון לגדול ל-7% מהתמ"ג וזאת חרף הגידול בהכנסות המדינה ממיסים. הגידול מהגירעון מושפע ישירות מהוצאות הישירות והנלוות של המלחמה. בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי על רמה של 4.5%.


ארה"ב:

ה-FED הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי ברמה של 5.50%-5.25%. הבנק המרכזי ציין את חוסר שביעות הרצון מכך שאין לאחרונה התקדמות בחזרת האינפלציה ליעד. מצד שני, פאוול ציין שהעלאת ריבית נוספת אינה סבירה וכי חברי הבנק מאמינים שהמדיניות הנוכחית הינה מספקת להחזרת האינפלציה ליעד. כמו כן, הבנק המרכזי צפוי להאט את קצב צמצום המאזן החל מיוני, כאשר יפחית את האחזקות באג"ח ממשלתי ב-25

מיליארד דולר מדי חודש, במקום 60 מיליארד דולר. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3%, לעומת צפי לעליה של 0.4%. על פי הקריאה השנייה, התוצר צמח ברבעון הראשון של השנה ב-1.3% (במונחים שנתיים). מדד ה-ISM למגזר התעשיה ירד החודש לרמה של 49.2 נקודות, מרמה של 50.3 וחזר בכך לרמת התכווצות. מדד מגזר השירותים ירד לרמה של 49.4 נקודות, רמת התכווצות ראשונה מאז דצמבר 2022. המכירות הקמעונאיות נותרו החודש ללא שינוי. דו"ח התעסוקה המתאר את מצב שוק העבודה הציג תוספת קטנה מהצפוי של משרות חדשות והראה בנוסף שחלה ירידה בשכר השעתי הממוצע, שני פרמטרים שעשויים להוביל להתמתנות אינפלציונית. עונת הדוחות הסתיימה והוגדרה כטובה כשמרבית החברות במדד ה-500P&S פרסמו תוצאות טובות מהמצופה ונמנעו מהנמכת תחזיות להמשך השנה, מה שסיפק רוח גבית לשווקים.


אירופה:

על פי הערכה שניה, התוצר של גוש האירו צמח ברבעון הראשון ב-0.3%, בדומה לקריאה הראשונה. שיעור האינפלציה בגוש האירו נותר החודש בקצב שנתי של 2.4%. אנו צופים כי הבנק המרכזי יוריד לראשונה את הריבית ב-0.25% בהחלטת הריבית הבאה. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו למגזר התעשיה עלה לרמה של 47.4 נקודות. מדד מגזר השירותים נותר ללא שינוי ברמה של 53.3 נקודות. מדד הסנטימנט הכלכלי של גוש האירו ממשיך לעלות ועמד על רמה של 47 נקודות החודש. המכירות הקמעונאיות בגוש האירו עלו החודש ב-0.8%. שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לרמה של 6.4%.

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.06.2024

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Commentaires


bottom of page