top of page
חיפוש

סקירת חודש נובמבר 2022

לקוחות יקרים,

עונת הדוחות עבור הרבעון השלישי הסתיימה כשרב החברות הכו את התחזיות. זאת בצירוף לנתון האינפלציה החיובי ותוצאות בחירות האמצע בארה"ב הטיבו עם שוק המניות העולמי. בישראל באותה תקופה ראינו ירידות שערים, אך מאחר והגופים המוסדיים חשופים הרבה יותר לשווקי חו"ל, המסלולים הכללים הניבו בתום חודש נובמבר תשואה חיובית של למעלה מ-1%.

בהזדמנות זו, חשוב לנו להזכיר כי אנו מצויים כבר בתוך חודש דצמבר וישנם ימים ספורים להפקיד למוצרים השונים כדי לנצל את הטבות המס:

• גמל להשקעה עם תקרת הפקדה שנתית בגובה 72,616 ש"ח אשר מיועד גם לשכירים וגם לעצמאים שבכם

• לעצמאים - הפקדות עד התקרות השונות לקרן השתלמות, קרן פנסיה וביטוח מנהלים


ישראל:

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר ב-0.6% ,והציב את שיעור האינפלציה על רמה של 5.1% בקצב שנתי. על אף שהביקוש לדירות ושווי נטילת המשכנתאות בירידה, מחירי הדירות בחודש אוקטובר בעליה. על פי האומדן הראשוני של הלמ"ס עבור הרבעון השלישי של שנת 2022, התמ"ג עלה ב-2.1% לעומת הרבעון השני של השנה. בהחלטת הריבית שחלה בחודש נובמבר, בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.5% ובכך הציב את שיעור הריבית ברמה של 3.25%. שיעור האבטלה עבור חודש אוקטובר עלה מרמה של 3.8% ל-4.1%, כאשר שיעור התעסוקה ירד מרמה של 61.1% לרמה של 60.9%. מדובר על נתונים שהם עדיין בגדר תעסוקה מלאה, אך מתחילים לראות החלשות קלה.


ארה"ב:

מדד המחירים לצרכן שפורסם עבור חודש אוקטובר הצביע על עליה של 0.4%, זאת לעומת צפי של 0.6% ובכך הציב את האינפלציה בקצב שנתי על רמה של 7.7%. זוהי הרמה הנמוכה מאז חודש ינואר. חברי ה-FED סבורים כי האטה בקצב העלייה של הריבית הופכת להיות סבירה יותר ויותר. נתוני התעסוקה מעידים על כך שמעסיקים החלו להאט או לעצור גיוסי עובדים. במקביל, משרד המסחר האמריקאי פרסם עלייה בתמ"ג של ארה"ב ברבעון השלישי ב-2.9%, שיעור צמיחה גבוה מהצפוי.


אירופה:

המחירים במדינות אירופה ובריטניה ממשיכים לעלות. באירופה הגיעה האינפלציה השנתית לשיעור של 10.7%, ובבריטניה ל-11.1% - השיעור הגבוה מזה 40 שנה. מחירי האנרגיה מוסיפים לעלות, ולהעמיק את המשבר האירופי בעיצומו של החורף, על רקע המלחמה באוקראינה, ולהעמיק את סימני ההאטה הכלכלית.


סין:

הכנסות חברות התעשייה הסיניות ב-10 החודשים האחרונים ירדו ב-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, זאת על רקע החלשות הביקושים החיצוניים, ומדיניות הסגרים שעדיין קיימת בסין באזורים בהם נרשמים מקרי קורונה רבים. הבנק המרכזי של סין ממשיך לתמרץ את החברות ואת השוק.

מדדי מניות בחו"ל

מדד

נובמבר 22

מתחילת השנה

S&P 500

5.38%

-14.39%

NASDAQ 100

5.48%

-26.29%

DOW JONES 30

5.67%

-4.81%

RUSSEL 2000

2.15%

-15.98%

Stoxx 600

6.75%

-9.79%

DAX 30

8.63%

-9.37%

FTSE 100

6.74%

2.55%

CAC 40

7.53%

-5.79%

ASX200

6.13%

-2.15%

MSCI EM

12.53%

-22.65%

BOVESPA BRAZIL

-2.86%

6.87%

NIKKEI 225

1.38%

-2.86%

HANGSENG

26.62%

-20.52%

SSE CHINA

8.91%

-13.42%

KOSPI 200

7.15%

-18.57%

מדד מניות בארץ

מדד

נובמבר 22

מתחילת השנה

ת"א 35

-4.87%

-6.52%

ת"א 90

-1.46%

-12.93%

ת"א SME60

-3.12%

-28.58%

ת"א נדל"ן

-2.08%

-25.48%

ת"א בנקים

-5.34%

0.35%

מדד אג"ח בארץ

מדד

נובמבר 22

מתחילת השנה

ממשלתי שקלי 5+

0.17%

-14.96%

ממשלתי צמוד 5+

0.18%

-11.81%

תל בונד 60

-0.09%

-8.37%

תל בונד שקלי

0.04%

-6.50%

תל בונד תשואות

0.39%

-6.42%

תל בונד מאגר

0.04%

-6.48%

תל בונד "גלובל"

0.62%

-2.75%

מט"ח


צמד מטבעות

שער

נובמבר 22

מתחילת השנה

אירו/דולר

1.04

5.69%

-8.20%

פאונד/דולר

1.21

5.76%

-10.24%

דולר/פרנק שווייצרי

0.94

-5.71%

3.49%

דולר/יין

136.33

-8.22%

18.49%

דולר/שקל

3.42

-3.00%

10.14%

אירו/שקל

3.57

2.50%

1.13%

מדד

תשואה שנתית לפדיון (%)

אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים (ממשל שקלי 330)

3.31

אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים

3.62

אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים

1.93

אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים

3.16

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.12.2022

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page