top of page
חיפוש

סקירת חודש אוקטובר 2021

לקוחות יקרים,

חודש אוקטובר היה חודש פנומנלי לשווקי ההון בעולם. לאור זאת, תעשיית קופות הגמל וקרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ- 2.5% ותשואה מצטברת של כ- 12% בממוצע מתחילת השנה.


ישראל:

על פי נתוני הלמ"ס, האומדן השלישי לתוצר הצביע על צמיחה של 16.6% ברבעון השני. בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. שיעור האבטלה במחצית ספטמבר יציב ומספר המשרות הפנויות ממשיך לעלות בהמשך למגמה מתחילת השנה. נמשכת מגמת העלייה באינפלציה כאשר בספטמבר המדד עלה ב 0.2% , כך שהאינפלציה השנתית עומדת על 2.2%. על פי נתוני משרד האוצר, בחודש ספטמבר נמשכת מגמת הירידה בגרעון המצטבר כאחוז מהתמ"ג לרמה של 7.4%. על פי נתוני בנק ישראל, המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ב- 0.3% בחודש אוגוסט. שיעור האבטלה הרחב עמד על 7.9% בחודש ספטמבר.


ארה"ב:

קרן המטבע העולמית עדכנה מעט כלפי מטה את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2021 לצמיחה של 5.9% מתחזית קודמת של 6%. נכון להיום היקף הרכישות החודשי עומד על כ-120 מיליארד דולרים. לפי פרוטוקלים של הפד, קיים צפי לצמצום בכ-10 מיליארד בחודש את רכישות האג"ח הממשלתיות וב-5 מיליארד את רכישות אג"ח מגובות המשכנתאות. האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 2% בקצב שנתי ברבעון השלישי. דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 194,000 משרות בספטמבר, כך ששיעור האבטלה ירד ל 4.8%. מדד מנהלי הרכש של ISM בענף השירותים עלה לרמה של 61.9 נק' ומדד מנהלי הרכש של ISM בענף הייצור עלה לרמה 61.1 בספטמבר. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בספטמבר.


אירופה:

מדינות מזרח אירופה מתמודדות כעת עם גל תחלואה קשה במיוחד, ולפי דיווחים מקרי ההדבקה באזור עומדים על יותר מ-20 מיליון, לאור אחוזי ההתחסנות הנמוכים באופן יחסי במדינות אלה, כאשר חלק ניכר מהאזרחים קיבל עד כה מנת חיסון בודדת בלבד.

הבנק המרכזי באירופה הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0%. האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב- 4.1% בקצב שנתי באוקטובר. האומדן הראשון לתוצר בגוש האירו הצביע על צמיחה של 2.2% ברבעון השלישי. הייצור התעשייתי בגוש האירו ירד ב-1.6% באוגוסט. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו ירד לרמה של 58.5 נק' באוקטובר.


סין:

נתוני התוצר בסין הצביעו על צמיחה של 4.9% בקצב שנתי ברבעון השלישי. הייצור התעשייתי בסין עלה ב-3.1% בקצב שנתי בחודש ספטמבר.

המכירות הקמעונאיות בסין עלו ב- 4.4% בקצב שנתי בספטמבר. מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור בסין עלה לרמה של 50.6 נק' באוקטובר ואילו המדד המקביל בענף השירותים עלה לרמה של 53.4 נק'.

מדדי מניות בחו"ל

מדד

אוקטובר 21

מתחילת השנה

S&P 500

6.91%

22.61%

NASDAQ 100

7.90%

22.98%

DOW JONES 30

5.84%

17.03%

RUSSEL 2000

4.21%

16.32%

DAX 30

2.81%

14.36%

STOXX 600

4.55%

19.17%

FTSE 100

2.13%

12.03%

CAC 40

4.76%

23.04%

MSCI EM

1.83%

-1.18%

BOVESPA BRAZIL

-6.85%

-13.04%

TOPIX JAPAN

-1.43%

10.89%

NIKKEI 225

-1.90%

5.28%

HANGSENG

3.26%

-6.81%

SSE CHINA

-0.58%

2.14%

KOSPI 200

-3.20%

-0.21%

מדד מניות בארץ

מדד

אוקטובר 21

מתחילת השנה

ת"א 35

2.65%

23.42%

ת"א 90

6.11%

24.62%

ת"א 125

3.65%

22.93%

ת"א נדל"ן

4.49%

33.01%

ת"א בנקים

7.77%

51.72%

מדד אג"ח בארץ

מדד

אוקטובר 21

מתחילת השנה

ממשלתי שקלי 5+

-0.27%

-4.23%

ממשלתי צמוד 5+

3.17%

7.08%

תל בונד 60

1.37%

7.96%

תל בונד שקלי

-0.52%

1.60%

תל בונד תשואות

1.40%

9.72%

תל בונד מאגר

0.45%

5.48%

תל בונד "גלובל"

-0.17%

7.46%

נפט (WTI)

נחושת

אלומיניום

גז טבעי

כסף (Silver)

ביטקוין

זהב

83.25$

9,539$

2,735$

5.43$

23.89$

62,111$

1,783$

מט"ח


צמד מטבעות

שער

אוקטובר 21

מתחילת השנה

אירו/דולר

1.16

-0.13%

-5.45%

פאונד/דולר

1.37

1.70%

0.20%

דולר/פרנק שווייצרי

0.92

-2.02%

3.48%

דולר/יין

113.97

2.21%

10.41%

דולר/שקל

3.16

-2.09%

-1.73%

אירו/שקל

3.66

-1.96%

-6.89%

מדד

תשואה שנתית לפדיון (%)

אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים (ממשל שקלי 330)

1.42

אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים

1.55

אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים

-0.1

אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים

0.96

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.11.2021

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page