top of page
חיפוש

סקירת חודש ספטמבר 2021

לקוחות יקרים,

בחודש ספטמבר היה פער תשואות משמעותי בין השוק בארץ לזה בארה"ב. בעוד שמדד ה-P&S 500 ירד ב-4.76%, מדד ת"א 125 עלה ב-2.26%.

כידוע לכם, גופי הגמל במדינת ישראל מפזרים את השקעותיהם בשווקים שונים, אך שמים דגש על השוק האמריקאי ולאור זאת, תשואות הגמל והשתלמות במסלולים הכלליים הניבו תשואה שלילית. פער התשואות בין הגופים גדול ונע בין 0.1%- לערך ועד 1.65%- לערך, כך שהממוצע עומד על 0.6%-.

מתחילת השנה הממוצע עומד על תשואה חיובית מדהימה של כ 9.3%.


ישראל:

האומדן השני לתוצר עודכן כלפי מעלה והצביע על צמיחה של 16.6% ברבעון השני. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באוגוסט, כך שמתחילתהשנה עלה המדד ב 2.3%. על פי נתוני משרד האוצר, הגרעון בחודש אוגוסט עמד על כ-1.1 מיליארד ₪, כאשר מתחילת השנה הגרעון המצטבר עומד על כ-45.5 מיליארד ₪, לעומת כ-88.6 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המדינה מתחילת השנה עמדו על 264.9 מיליארד

₪, משקף גידול של כמעט 29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ושל כ-15.6% ביחס לשנת 2019. על פי נתוני הלמ"ס מספר מחוסרי העבודה בישראל במחצית השנייה של חודש אוגוסט ירד ל-333,000, מהווה 7.8% מכח העבודה.


ארה"ב:

הפד הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0.25%-0%. במסיבת העיתונאים שנערכה במסגרת ההודעה ציין הפד כי העלאת ריבית צפויה כבר ב-2022 וכי מועד תחילת צמצום תכנית הרכישות מתקרב. האומדן הסופי לתוצר עודכן מעט כלפי מעלה לצמיחה של 6.7% ברבעון השני. שיעור האבטלה ירד לרמה של 5.2% באוגוסט, לאחר שעמד על 5.4% ביולי. מדד מנהלי הרכש של ISM בענף השירותים ירד לרמה של 61.7 נק' ומדד מנהלי הרכש של ISM בענף הייצור עלה לרמה של 59.9 נק' בחודש אוגוסט. הייצור התעשייתי עלה ב-0.4% בחודש אוגוסט. המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.7% באוגוסט. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3%.


אירופה:

שיעור הריבית בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 0%. כמו כן הודיע הבנק המרכזי שיתחיל להפחית את היקף הרכישות החודשי העומד על כ-80 מיליארד אירו, אך ישמור על גמישות ויבחן את המדיניות מחדש בחודש מרץ 2022. האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב-3.4% בקצב שנתי בחודש ספטמבר. האומדן הסופי לתוצר בגוש האירו הצביע על צמיחה של 2.2% ברבעון השני. מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגוש האירו ירד לרמה של 31.1 נק' בחודש ספטמבר. הייצור התעשייתי בגוש האירו עלה ב-1.5% בחודש יולי. האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו ירד לרמה של 58.6 נק' בחודש ספטמבר. המכירות הקמעונאיות בגוש האירו ירד ב-2.3% בחודש יולי.


סין:

המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 58.3 מיליארד דולר בחודש אוגוסט. הייבוא עלה ב-33.1% בקצב שנתי ואילו הייצוא עלה ב-25.6% בקצב שנתי בחודש אוגוסט. הייצור התעשייתי בסין עלה ב-5.3% והמכירות הקמעונאיות עלו ב-2.5% בקצב שנתי באוגוסט. מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור בסין עלה לרמה של 50 נק' בספטמבר. מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף השירותים בסין ירד לרמה של 46.7 נק' בחודש אוגוסט. בחודש אוגוסט נרשמה ירידה חדה של כ-6.1% בצריכה הפרטית, זאת כתוצאה לעליה בתחלואה וסגירת שני אזורים שונים. דבר נוסף אשר העיב על הכלכלה הסינית במהלך חודש ספטמבר הינו המשבר הפיננסי והחשש לקריסה של אחת מחברות הבנייה והאחזקה הגדולות ביותר במדינה "Evergrande" שחובותיה מסתכמים בכ-300 מיליארד דולר.

מדדי מניות בחו"ל

מדד

ספטמבר 21

מתחילת השנה

S&P 500

-3.99%

15.60%

NASDAQ 100

-5.03%

14.83%

DOW JONES 30

-3.60%

11.37%

RUSSEL 2000

-2.25%

12.55%

DAX 30

-3.63%

11.24%

STOXX 600

-3.41%

13.98%

FTSE 100

-0.47%

9.69%

CAC 40

-2.40%

17.45%

MSCI EM

-4.39%

-3.10%

BOVESPA BRAZIL

-6.91%

-6.35%

TOPIX JAPAN

3.54%

12.49%

NIKKEI 225

4.85%

7.32%

HANGSENG

-5.04%

-9.75%

SSE CHINA

0.68%

2.74%

KOSPI 200

-4.40

3.09%

מדד מניות בארץ

מדד

ספטמבר 21

מתחילת השנה

ת"א 35

2.53%

20.23%

ת"א 90

1.78%

17.45%

ת"א 125

2.26%

18.60%

ת"א נדל"ן

2.14%

27.29%

ת"א בנקים

3.21%

40.78%

מדד אג"ח בארץ

מדד

ספטמבר 21

מתחילת השנה

ממשלתי שקלי 5+

-2.29%

-3.97%

ממשלתי צמוד 5+

-0.12%

3.79%

תל בונד 60

0.55%

6.50%

תל בונד שקלי

-0.09%

2.14%

תל בונד תשואות

0.76%

8.21%

תל בונד מאגר

0.36%

5.01%

תל בונד "גלובל"

0.37%

7.64%

נפט (WTI)

נחושת

אלומיניום

גז טבעי

כסף (Silver)

ביטקוין

זהב

74.89$

8,951$

2,856$

5.6$

22.23$

43,682$

1,785$

מט"ח


צמד מטבעות

שער

ספטמבר 21

מתחילת השנה

אירו/דולר

1.16

-1.86%

-5.27%

פאונדר/דולר

1.35

-1.96%

-1.38%

דולר/פרנק שווייצרי

0.93

1.85%

5.48%

דולר/יין

111.40

1.24%

7.93%

דולר/שקל

3.23

0.63%

0.37%

אירו/שקל

3.74

-1.30%

-5.03

מדד

תשואה שנתית לפדיון (%)

אג"ח ממשלת ישראל 10 שנים (ממשל שקלי 330)

1.19

אג"ח ממשלת ארה"ב 10 שנים

1.52

אג"ח ממשלת גרמניה 10 שנים

-0.21

אג"ח ממשלת בריטניה 10 שנים

0.92

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.10.2021

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page